13/09/2017 | 08:13
Μία στις πέντε ενδικοφανείς προσφυγές γίνονται δεκτές
Μία στις πέντε ενδικοφανείς προσφυγές γίνονται δεκτές

Λιγότερες από τις μισές προσφυγές που εξετάζει η Δ.Ε.Δ. καταλήγουν στα δικαστήρια της χώραςΕπιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Περίπου μία στις πέντε ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται γίνονται τελικά δεκτές από την Δ.Ε.Δ. Οι υπόλοιπες είτε απορρίπτονται ρητώς ή σιωπηρώς (σ.σ. εκπνέει η προθεσμία εξέτασής τους). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται μέσα στο έτος 2017, καθώς τις προηγούμενες χρονιές λόγω και του μικρότερου χρονικού διαστήματος που είχε στην διάθεσή της η ΑΑΔΕ για την εξέταση των προσφυγών αυτών1 το ποσοστό (αποδοχής ή μη σιωπηρής απόρριψης), ήταν πολύ μικρότερο. Βέβαια, το ποσοστό αποδοχής των ενδικοφανών προσφυγών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της επέκτασης του χρόνου που έχει στην διάθεσή της η Δ.Ε.Δ. για την εξέταση μιας προσφυγής, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αποδοχή τους είναι μονόδρομος για την Δ.Ε.Δ. ειδικά όταν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί βεβαιώνουν άδικα και πολλές φορές παράλογα πρόστιμα.

 

Ας δούμε στο σημείο αυτό τα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία μέσα από τον παρακάτω πίνακα:

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΟΣ 2017

Συνολικά

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο)

261

7.832

10.222

8.711

6.459

33.485

 Δ

 Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή 

27

1.346

490

1.381

1.450

4.694

 Α

 Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή (ρητά ή σιωπηρώς)

234

6.486

9.730

7.188

4.914

28.552

 Δ

 Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (%)

10,34%

17,19%

4,79%

15,85%

22,45%

14,02%

 Α

 Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή (ρητά ή σιωπηρώς) (%)

89,66%

82,81%

95,19%

82,52%

76,08%

85,27%

 

Εννέα στις δέκα υποθέσεις δεν απορρίπτονται λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Α.Α.Δ.Ε. το ποσοστό εξέτασης των υποθέσεων από τα μέσα του έτους 2016 και μετά έχει ανέβει σημαντικά και αγγίζει ποσοστό άνω του 90%.  Πριν από αυτό το χρονικό διάστημα η Δ.Ε.Δ. προλάβαινε να εξετάσει μόνο τις μισές υποθέσεις από αυτές που κατέληγαν στην υπηρεσία της.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΟΣ 2017

 

 Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  (%)

100,00%

55,10%

57,00%

77,10%

92,10%

 

 Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων  (%)

10,30%

31,20%

9,10%

22,70%

26,00%

 

 Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (%)

10,30%

17,20%

4,80%

17,50%

23,90%

 

Αποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής 50%, επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων (%)

6,70%

13,80%

9,50%

9,60%

8,30%

 

Προσφυγές που καταλήγουν τελικά στα διοικητικά δικαστήρια

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των προσφυγών που εξετάζει η Δ.Ε.Δ. μόνο το 44% (λιγότερες από τις μισές) καταλήγουν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, γεγονός που βοηθά στην αποσυμφόρηση των δικαστικών αιθουσών, επιτυγχάνοντας έτσι και το στόχο της, αφού ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΟΣ 2017

Συνολικά

 

Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**)

18

4.151

5.562

3.621

1.333

14.685

 

Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα)

19

3.968

5.312

3.517

1.284

14.100

 

% Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***)

6,90%

51,51%

53,13%

49,40%

43,86%

43,86%
Αναλυτικοί πίνακες

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΟΣ 2017

Συνολικά

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο)

261

7.832

10.222

8.711

6.459

33.485

 

 Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 

27

1.346

490

1.381

1.450

4.694

 

 Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή 

234

2.973

4.917

5.197

4.401

17.722

 

Ενδικ.προσφυγές ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ που έκλεισαν με ρητή απόφαση (*) απορρίφθηκε η προσφυγή

 

 

421

 

 

421

 

 Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο) 

 

 

2

142

95

239

 

Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν

0

3.513

4.392

1.991

513

10.409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΟΣ 2017

Συνολικά

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο)

261

7.832

10.222

8.711

6.459

33.485

 

 Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) 

10,34%

17,19%

4,79%

15,85%

22,45%

14,02%

 

 Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή 

89,66%

37,96%

48,10%

59,66%

68,14%

52,93%

 

Ενδικ.προσφυγές ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ που έκλεισαν με ρητή απόφαση (*) απορρίφθηκε η προσφυγή

 

 

4,12%

 

 

1,26%

 

 Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο) 

 

 

0,02%

1,63%

1,47%

0,71%

 

Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν

0,00%

44,85%

42,97%

22,86%

7,94%

31,09%

 

 

 

______________________

[1] 60 ημέρες μέχρι τις 23.12.2014, 90 ημέρες μέχρι την 1η.7.2015 και 120 ημέρες από τότε και στο εξής .Πηγή: Taxheaven

 

 

 

 

ΣΒ

 

Tags: Δικαιοσύνη, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2428 φορές

Σχετικές Ειδήσεις