14/11/2017 | 14:00
Μνημόνιο συνεργασίας για ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Μνημόνιο συνεργασίας για ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Μνημόνιο συνεργασίας για τη στήριξη και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας (ιδιαίτερα της μικρομεσαίας) υπέγραψαν το Περιφεριακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) με την Περιφέρεια Αττικής.
Το μνημόνιο προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως:
  • Σχεδιασμός ενός πλαισίου καταγραφής της επιχειρηματικής γεωγραφίας στην Περιφέρεια Αττικής, που θα αποτελέσει βάση για την ανάληψη μέτρων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να προωθηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
  • Ανάπτυξη σεναρίων για την εξέλιξη των κλάδων και επαγγελμάτων με βάση τη μελλοντική διαμόρφωση τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών παραμέτρων.
  • Εκπόνηση ενός σχεδίου ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις, και εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση θεσμών που προάγουν και ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως τα ανοικτά κέντρα εμπορίου.
  • Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας  μέσα από τη διάδοση καλών πρακτικών άλλων περιφερειών της Ευρώπης και τη συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή φόρουμ και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.
 
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Tags: Εμπόριο, Επιχειρηματικότητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1111 φορές

Σχετικές Ειδήσεις