10/01/2018 | 10:22
Μόνο ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί
Μόνο ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί
Aποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης, θα διεξάγονται οι πλειστηριασμοί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. 
Για όσους έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.
Θα διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00.  Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εν τω μεταξύ, την αναστολή της διαδικασίας των  φυσικών πλειστηριασμών, που έχουν προγραμματισθεί για σήμερα Τετάρτη και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε πριν την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου.​
Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται ότι: "Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους".
Ακόμη: "Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας".
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο. 
Πηγή: www.capital.gr
Tags: Ακίνητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1392 φορές

Σχετικές Ειδήσεις