05/04/2017 | 12:25
"Ναι" στα ελληνικά προϊόντα - Πώς θα τα αναγνωρίσετε μέσω barcode
"Ναι" στα ελληνικά προϊόντα - Πώς θα τα αναγνωρίσετε μέσω barcode

Στην οπίσθια όψη κάθε συσκευασμένου εμπορεύματος και προϊόντος βρίσκεται το λεγόμενο bar code -ένας γραμμωτός κωδικός -που αποτελείται από έναν εννιαψήφιο αριθμό, του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης.

Όσον αφορά στα ελληνικά εμπορεύματα, αυτά δηλώνονται με τους αριθμούς 520 και 521 στα τρία (3) πρώτα ψηφία του bar code. Με δεδομένο ότι στην χώρα μας δεν έχει καλλιεργηθεί και δομηθεί ώριμη Καταναλωτική Παιδεία, οι αγοραστές, εντός της χώρας, δεν έχουν θέσει το ανώτερο κριτήριο στους παράγοντες που επηρεάζουν και συγκαθορίζουν το σκεπτικό και την τελική επιλογή αγοράς των προϊόντων.

Οι αριθμοί 520 και 521 υποδηλώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι το τελικό προϊόν παράγεται στην χώρα μας. Με άλλα λόγια στην Ελλάδα απασχολούνται παραγωγικοί συντελεστές (εργατικό δυναμικό, κεφάλαιο κλπ.) και αναπτύσσεται τεχνογνωσία, οικονομίες κλίμακος, παραγόμενα προϊόντα αυξημένης προστιθέμενης αξίας και τελικά αυξάνονται οι πιθανότητες να προκύψει και να διατηρηθεί ένας ενάρετος κύκλος οικονομικής ευημερίας σε μακροοικονομικό επίπεδο στη χώρα.

Σημαντικός ο κωδικός προέλευσης

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων λόγω αύξησης της ενεργούς καταναλωτικής ζήτησης συνεπάγεται, μέσω της μείωσης της ανεργίας, άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και προοπτικές μακροημέρευσης, ενώ και για το Κράτος επέκταση της φορολογικής βάσης, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και άρα περισσότερες δυνατότητες για δημόσιες επενδύσεις και στήριξης του Κοινωνικού Κράτους.

Η τελική επιλογή του καταναλωτή ανάμεσα σε δύο προϊόντα διαφορετικής χώρας προέλευσης, αλλά ισάξιων μονάδων καταναλωτικής χρησιμότητας και χαρακτηριστικών, καλό θα ήταν να προσδιορίζεται από τον κωδικό προέλευσης, το πιο σημαντικό δηλαδή κριτήριο στη λήψη απόφασης.

Στόχευση σε αύξηση παραγωγικότητας

Πέρα από τη βελτίωση των εμπειρικών δεικτών ευημερίας της χώρας σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, αυξάνονται οι πιθανότητες βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή οικονομία και τις αγορές. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χώρες με ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή με υψηλό εξωτερικό χρέος πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Επιπρόσθετα, από τη σκοπιά της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, βελτίωση των δημοσιονομικών δεδομένων επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος θεσμοθέτησης δημοσιονομικών παρεμβάσεων προς όφελος των λιγότερο ευνοημένων πολιτών, των «χαμένων» δηλαδή από τη διαδικασία της διεθνοποίησης της παραγωγής και του εμπορίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλη γκάμα ελληνικών προϊόντων διαθέτουν μία σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με προϊόντα άλλων χωρών προέλευσης. Επομένως, η επιλογή αγοράς προϊόντων με βάση τη χώρα προέλευσης και όχι το κριτήριο του εμπορικού σήματος κάθε κατασκευαστή (brand name) θα μπορούσε αναμφίβολα να ενισχύσει την παραγωγική μας βάση και να αυξήσει τις θέσεις εργασίας.

Η πληθώρα εμπορευμάτων αμφιβόλου ποιότητας και χαμηλής τιμής από χώρες του εξωτερικού καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, παραμερίζοντας τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία δεν προβάλλονται με τη σωστή στρατηγική επικοινωνίας και για τα οποία δεν έχουν δοθεί κίνητρα από την πλευρά της Πολιτείας για την παραγωγή και την κατανάλωση.

Να τονωθεί η εγχώρια παραγωγή

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι ακόμη και αν υπάρχουν χρηματοδοτικά ενωσιακά προγράμματα η αποτελεσματικότητά τους χρειάζεται να βελτιωθεί, κυρίως ως προς το σκέλος που αφορά στην απορροφητικότητα, τις υποδομές και τη διοχέτευση τεχνογνωσίας, με στόχο πάντα την ενίσχυση της ελληνικής βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

Είναι αδήριτη ανάγκη να τονωθεί η εγχώρια παραγωγή προϊόντων και να αφυπνισθεί το επιχειρηματικό δαιμόνιο, μέσω της καλλιέργειας καταναλωτικής συνείδησης και έμπρακτης καθημερινής στήριξης των ελληνικών καταναλωτικών αγαθών.


Παναγιώτης Kολλάρος
Οικονομικός Επόπτης ΕΕΑ

Tags: Εμπόριο, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Οικονομία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2003 φορές

Σχετικές Ειδήσεις