09/07/2018 | 16:56
Νέα συνεργασία Eurobank- ΕτΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Νέα συνεργασία Eurobank- ΕτΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Νέα συνεργασία Eurobank- ΕτΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Νέα συνεργασία Eurobank- ΕτΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Eurobank υπέγραψαν νέα δανειακή σύμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.

Το νέο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο η Eurobank θα διαθέσει άμεσα στις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη απορρόφησή του μέχρι το τέλος του 2018, εντάσσεται  στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής της ΕΤΕπ «Δάνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ, προς τις ελληνικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurobank έχει συνάψει μέχρι σήμερα άλλες δύο δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ήδη διατεθεί και απορροφηθεί πλήρως από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, χρηματοδοτούνται  με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Όπως και οι προηγούμενες δανειακές συμβάσεις  που υπογράφηκαν με τη Eurobank και η νέα δανειακή σύμβαση συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύοντας για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ευνοϊκότεροι όροι τιμολόγησης στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων. 

 

Νέα συμφωνία ΕΤΕπ - Eurobank και Eurobank Leasing ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank, η Eurobank  Leasing και η ΕΤΕπ υπέγραψαν νέα δανειακή σύμβαση ύψους 50 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση, μέσω της Eurobank  Leasing, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επιθυμούν να μισθώσουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Μέσω της νέας πιστωτικής γραμμής της ΕΤΕπ συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι  επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, διευρύνοντας τις αναπτυξιακές τους προοπτικές ενισχύοντας παράλληλα τη  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ θα παρέχονται  ευνοϊκότεροι όροι τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την νεανική απασχόληση.

Αναγνωρίζοντας την σημασία των προϊόντων  leasing στην ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Eurobank Leasing ήδη από το 2009 είχε συνάψει  απευθείας δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ, ενώ σήμερα και η Eurobank συμμετέχει ενεργά στο νέο πρόγραμμα της ΕΤΕπ που υλοποιείται μέσω της θυγατρικής της Eurobank Leasing με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Tags: Επιχειρηματικότητα, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Τράπεζες Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 16704 φορές

Σχετικές Ειδήσεις