03/04/2018 | 09:59
"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα": Δικαιολογητικά ένταξης
"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα": Δικαιολογητικά ένταξης
Ακολουθεί ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ένταξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Επιχειρηματικότητα, Προγράμματα ΕΣΠΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1128 φορές

Σχετικές Ειδήσεις