30/08/2017 | 10:00
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως και την Πέμπτη 07/09/2017 και ώρα 17:00. 

 

b

Tags: Επιχειρηματικότητα, Προγράμματα ΕΣΠΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 511 φορές

Σχετικές Ειδήσεις