08/01/2018 | 00:15
Ο Εξοπλισμός των βυτιοφόρων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων
Ο Εξοπλισμός των βυτιοφόρων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). προβλέπεται ο εξοπλισμός των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων όπως αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 98

 

 

 

Άρθρο 98

 

Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

 

1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες).

 

2. Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ογκομέτρησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:

Α. μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και

Β. στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας που διενήργησε τη βαθμονόμηση και ογκομέτρηση.

 

3. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παραγράφου 1 δύναται να είναι εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης, εγκεκριμένο από τη Δ/ση Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού) επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).

 

5. Σε περίπτωση έλλειψης μετρικού κανόνα (βέργας) συνοδευόμενου από πρωτόκολλο ογκομέτρησης και πίνακα βαθμονόμησης, ή σε περίπτωση ύπαρξης μετρικού κανόνα (βέργας) άλλου από το νόμιμο, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

 

6. Σε περίπτωση που ο μετρικός κανόνας (βέργα) δεν φέρει τη σφράγιση της ως άνω παραγράφου 2Β, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

 

7. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης χωρίς τη σχετική έγκριση της ως άνω παραγράφου 3 επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

Σ

Tags: Καύσιμα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1588 φορές

Σχετικές Ειδήσεις