19/05/2017 | 09:15
Οι μικρομεσαίες επιχ/σεις αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη
  • Οι μικρομεσαίες επιχ/σεις αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη
  • Οι μικρομεσαίες επιχ/σεις αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη

Το 35% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία στην άλλη, προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη νέα έκδοση του Future of Business Report.

Τα κύρια σημεία από τη νέα έκδοση συνοψίζονται στα εξής:

  • Αισιοδοξία για την οικονομία: Οι δεσμοί που δημιουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία, όταν συνδέονται και μαθαίνουν η μία από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία, μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικονομία, δεν στρέφονται η μία στην άλλη, για να μάθουν και να αναπτυχθούν.
  • Διεθνές εμπόριο: Η δημιουργία μίας ισχυρής κοινότητας μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκταθούν γεωγραφικά. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές, μαθαίνουν από περισσότερες πηγές κι εκφράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Είναι, επίσης, τρεις φορές πιο πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση στον κλάδο του διεθνούς εμπορίου.
  • Το 30% των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις, το τελευταίο εξάμηνο, δηλώνουν, επιπλέον ότι αναπτύσσονται, μαθαίνοντας η μία από την άλλη.

   Η νέα έκδοση του Future of Business Report (Μάιος 2017), τα αποτελέσματα της οποίας βασίζονται σε έρευνα που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2017, επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη, για να μάθουν και να μοιραστούν ιδέες, στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας.

   Όπως αναφέρεται στην έρευνα, «η τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, συνδέοντάς τους με θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και άλλους πόρους. Η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες βελτιώνει τις ζωές, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία απαιτεί νέα μάθηση. Πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, για να συνδεθούν με νέους πελάτες, να πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξάγουν επικοινωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα. Αυτό ισχύει όλο και περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν εργαλεία και λύσεις για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεών τους στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κινητικότητα μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη διαχείριση του χρόνου και να βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών και πόρων».

   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το Future of Business Survey είναι μία βάση πληροφοριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των προκλήσεών τους. Η σύμπραξη έχει στεφθεί με επιτυχία: Ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν στις μικρές επιχειρήσεις και το Facebook μπορεί να θέσει αυτές τις ερωτήσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως.

   Η δύναμη των δικτύων και της κινητής τεχνολογίας μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθήσουν την ένταξη και τις αναπτυσσόμενες κοινότητες. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι πολιτικές που ενδυναμώνουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή και κινητή οικονομία έχουν κεντρική σημασία για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομίες. Η διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, παγκοσμίως, μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. To Future of Business Survey προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν η μία την άλλη και τις ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, για να προάγουν περαιτέρω την απήχησή τους. Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα αναφορικά με την έρευνα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ακόλουθη πηγή:http://futureofbusinesssurvey.org/».

Σχετικά με την έρευνα:

Η Future of Business Survey αποτελεί μία συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχείων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά.

Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά σε 17 χώρες, τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ, έκτοτε, έχει επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας πλέον συνολικά 33 χώρες. Η έρευνα υλοποιείται κάθε μήνα από τη γερμανική εταιρεία ερευνών FactWorks.

Ο πληθυσμός-στόχος αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στο Facebook και περιλαμβάνει τόσο νεότερες όσο και εδραιωμένες επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε ένα φάσμα τομέων.

Έως σήμερα, περισσότερες από 60 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μία σελίδα στο Facebook και 141.785 από αυτές έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα online εργαλεία καθημερινά, η έρευνα παρέχει μία εικόνα για τη νέα κινητοποιημένη, ψηφιακή τεχνολογία και συγκεκριμένες γνώσεις για τους φορείς:

Μία κοινότητα η οποία έχει μετρηθεί αρκετά, αλλά χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ενδιαφέροντος για αξιόλογες πολιτικές. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις της σημερινής και της μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας, τις προκλήσεις, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και τη στρατηγική. Μια πρώτη έκθεση με τις αρχικές διαπιστώσεις και συζητήσεις της μεθοδολογίας, τους περιορισμούς και τις μελλοντικές προοπτικές, δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα δεδομένα και στην έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.futureofbusinesssurvey.org.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags: Επιχειρηματικότητα, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Οικονομία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1423 φορές

Σχετικές Ειδήσεις