24/11/2017 | 00:23
ΟΒΕ προς Πετρόπουλο: «Τι θα γίνει με το Ταμείο μας;»
ΟΒΕ προς Πετρόπουλο: «Τι θα γίνει με το Ταμείο μας;»

Με επιστολή της προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο ζητάει να λυθούν άμεσα χρονίζοντα προβλήματα του Επικουρικού  Ταμείου βενζινοπωλών ΤΕΑΠΥΚ και να λειτουργήσει επιτέλους κανονικά.

 

Ειδικότερα η επιστολή ανέφερε:

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κ. Αθ. Καποτά, ενημερωθήκαμε ότι σειρά από «τεχνικά προβλήματα» μητρώου κ.α. καθυστερούν ακόμη την ομαλή λειτουργία του ενταγμένου στο ΕΤΕΑΕΠ, Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).

 

Η προσπάθεια είναι να λυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά και από 1.1.2018 να λειτουργήσει κανονικά το Ταμείο.

 

Ανεξαρτήτως της πραγματικής εξέλιξης που θα επακολουθήσει, η ΟΒΕ παρατηρεί ότι:

 

 Είναι απαράδεκτο 5 χρόνια μετά το την αναστολή λειτουργίας του Ταμείου να μην έχουν διευθετηθεί:

  • Προβλήματα Μητρώου

  • Καθορισμός και καταβολή εισφορών

  • Απόδοση του μερίσματος του Κλάδου Κοινής Διανομής του 2012 στους δικαιούχους.

 

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απλώς από «τεχνικά προβλήματα».

 

Αναμένουμε πολιτική απόφαση όπως ξεπεραστούν γρήγορα τα «τεχνικά προβλήματα» και να περάσουμε σε πρακτικές λύσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση με την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου πρέπει να αντιμετωπιστούν σειρά από ερωτηματικά και προβλήματα μεταξύ των οποίων είναι:

 

-Πως θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των αναδρομικών εισφορών 5 και πλέον ετών;

 

-Με βάση ποια νομοθεσία θα καθοριστούν οι αναδρομικές  εισφορές;

Α) Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.20210/οικ.9572/369/14 (ΦΕΚ 1270 Β/20-05-2014): «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Καταστατικού του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ», ή

Β) Με βάση την Εγκύκλιο  ΑΔΑ:6ΛΩΩΡΕΩ-Ψ9Ω/7/72016 σε υλοποίηση  του άρθρου  97 του Ν. 4387/12-5/2016;

 

-Με ποιο τρόπο θα αποπληρωθούν οι συσσωρευμένες αναδρομικές εισφορές οι οποίες δεν προήλθαν από υπαιτιότητα των ασφαλισμένων;

 

-Τι θα γίνει με πρατηριούχους που μεταξύ 2012 – 2017 διέκοψαν την άσκηση επαγγέλματος και είτε  ασκούν άλλο επάγγελμα, είτε βρίσκονται σε αδράνεια – ανεργία, είτε αδυνατούν για οποιοδήποτε πιστοποιημένο  λόγο να καταβάλουν τις εισφορές;

 

-Αδυναμία καταβολής των αναδρομικών των εχόντων αποχωρήσει, θα επιφέρει και την απώλεια του δικαιώματος σύνταξης κύριας και επικουρικής με απώλεια και όλων των εισφορών;

 

Πότε επιτέλους θα αποδοθεί το μέρισμα του Κλάδου Κοινής Διανομής του 2012 στους δικαιούχους του ΤΕΑΠΥΚ;

 

Στον επανυπολογισμό της σύνταξης των βενζινοπωλών θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ποσοστό αναπλήρωσης ή θα συνεχίσει η υποεκτίμηση με συνέπεια την άδικη μείωση των συντάξεων; (Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι βενζινοπώλες απέδιδαν πολύ μεγαλύτερη εισφορά, πράγμα που επισημαίνεται τόσο στην αναλογιστική μελέτη που έγινε όσο και στην Υ.Α. Φ.20210/οικ.9572/369/14 (ΦΕΚ 1270 Β/20-05-2014).

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Είναι γνωστό ότι τα πρατήρια αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν  τεράστια προβλήματα επιβίωσης με την κρίση. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν σε μεγάλο αριθμό και να αλλάξουν ιδιοκτησία επίσης σε μεγάλο αριθμό. Η κατάσταση αυτή περιπλέκει τα προβλήματα με τις αναδρομικές εισφορές για τις οποίες θα πρέπει να βρεθεί βιώσιμη λύση και όχι τυπική, ανεξάρτητα από τις πραγματικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

 

Θα παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα απόδοσης των αναδρομικών εισφορών. Στην κατάσταση που βρίσκονται τα πρατήρια είναι να απορεί κανείς πως θα αποδίδουν και τις τρέχουσες εισφορές στο ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ  και στον Κλάδο Ασθενείας (20%, 7% και 6,95% αντίστοιχα επί του εισοδήματος ) και τις αναδρομικές εισφορές, χώρια την φορολόγηση με συντελεστή 22% ή 29% επί των κερδών, χωρίς να υπολογίσουμε τις άλλες αναγκαστικές εισφορές από τέλη επιτηδεύματος μέχρι δημοτικά τέλη καθώς και τις προμήθειες των τραπεζών από την αναγκαστική χρήση καρτών, οι οποίες κυμαίνονται από 20% ως 35% των καθαρών κερδών κάθε συναλλαγής!

 

Τα αδιέξοδα είναι εξόφθαλμα και προαναγγελλόμενα.

Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση.

 

Η ΟΒΕ θεωρεί ως βάση συζήτησης για τη διευθέτηση των προβλημάτων αυτών τις εξής προτάσεις:

 

  1. Να δοθεί μοναδική, μη συνδυαζόμενη με άλλες ρυθμίσεις, δυνατότητα ρύθμισης των αναδρομικών μέχρι 120 δόσεις ή μέχρι το 50% της τρέχουσας εισφοράς μέχρι εξοφλήσεως.

  2. Να προβλεφθεί για εξερχόμενους στη σύνταξη, οι οποίοι διαπιστωμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα αναδρομικά, η δυνατότητα (κατ επιλογή) σταδιακού συμψηφισμού με τη σύνταξη ή παραγραφής των αναδρομικών με αντίστοιχη παραγραφή δικαιώματος επί του χρόνου ασφάλισης τον οποίο αφορούν. 

  3. Να προβλεφθεί για όσους αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές, να κεφαλαιοποιούνται και να μετατίθεται η καταβολή τους στο τέλος του ασφαλιστικού βίου και εφόσον τότε δεν συμψηφίζονται ή αδυνατούν αντικειμενικά να τις καταβάλλουν, να διαγράφονται μαζί με το αντίστοιχο δυνητικό δικαίωμα επί της σύνταξης αν τις είχαν καταβάλει.

  4. Να προβλεφθεί για διακόψαντες το επάγγελμα η μη καταβολή των αναδρομικών εφόσον, και για όσο χρόνο, καταβάλουν εισφορά σε άλλο επικουρικό ταμείο.

  5. Να προβλεφθεί, για τους διακόψαντες το επάγγελμα, τι θα ισχύει με το δικαίωμα προσφυγής, όσων το επιθυμούν, σε υπάρχουσα ρύθμιση, εφόσον αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές και εφόσον βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση για άλλες οφειλές του προς Δημόσιο, Ταμεία, ΟΤΑ, τράπεζες κ.α. Το λογικό είναι να ισχύσει και γι αυτούς η ίδια ρύθμιση με τους εν ενεργεία (ως 120 δόσεις ή το 50% της τρέχουσας εισφοράς μέχρι εξοφλήσεως).

 

 

 

 

ΣΒ

Tags: Καύσιμα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1227 φορές

Σχετικές Ειδήσεις