26/01/2018 | 14:19
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016
Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 η προθεσμία καταβολής εισφορών
- του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN 
- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
- του Β’ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).
Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ, η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης, ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών».
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Tags: Ασφαλιστικά, ΕΦΚΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1349 φορές

Σχετικές Ειδήσεις