09/10/2017 | 11:00
Παράταση τακτοποίησης όλων των αυθαιρέτων έως 31/12/2018
Παράταση τακτοποίησης όλων των αυθαιρέτων έως 31/12/2018

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου
 

 

Νόμος περί Έλεγχου και προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος
 
Επιτέλους και μερικά καλά νέα! Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κτιρίων & Κατοικιών-Αλλαγή στον κανονισμό Πολυκατοικιών με απαλλαγή δαπανών και έξοδα από Κεντρική Θέρμανση Παράταση προθεσμίας δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μερικές από τις νέες διατάξεις που περιέχει ο ως άνω νόμος και βρίσκετε προς ψήφιση  στην Βουλή.
 
Ειδικότερα δίνετε η δυνατότητα να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες του παρελθόντος που αφορά αυθαίρετες ιδιοκτησίες με σκοπό την ένταξή τους στο πολεοδομικό σχέδιο και την  έναρξη νέων διαδικασιών και διατάξεων που θα αφορά  το νέο πολεοδομικό σχέδιο  Γ.Ο.Κ με χρήσεις γης, νέες υπηρεσίες που θα λάβουν δράση εκτός της Υ.Δ.Ο.Μ, καθώς και νέα μοντέλα διαδικασιών και δικαιολογητικών για εκδόσεις αδειών.
 
Για παράδειγμα η έκδοση αδειών πλέον θα γίνεται με την κατάθεση δικαιολογητικών μέσω της  Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
 
Ο νέος αυτός νόμος αναμένεται  να τακτοποιήσει εκκρεμότητες που αφορούν αυθαίρετα σε όλα τα στάδια προκειμένου να εκκαθαριστούν όλες οι παλαιές υποθέσεις, να κλείσουν εκκρεμοδικίες και να επιστραφούν αναιρεμένες άδειες προκειμένου να ξεκινήσει ένα καινούριο πολεοδομικό μοντέλο που θα είναι φιλικό και προσφέρει προστασία για τη δημιουργία δομημένου Περιβάλλοντος.
 
Μερικά από τα μέτρα που θα ληφθούν σύμφωνα με το αρ.106 αφορούν ρύθμιση συνεπειών από αυθαίρετη δόμηση με αναθεωρημένη οικοδομική άδεια  και δικαίωμα υπαγωγής με καταβολή παραβόλου 500 ευρώ. Εάν βέβαια η παράβαση  από αυθαίρετη κατασκευή επηρεάζει άμεσα  το Περιβάλλον θα κατεδαφίζεται με έξοδα του ιδιοκτήτη.
 
Στο άρ.107 ορίζεται  πλήρης διαγραφή προστίμων με την ολοσχερή εξόφληση και περαίωση της διαδικασίας της δήλωσης υπαγωγής ενώ παύει η ποινική δίωξη με την περαίωση της δήλωσης υπαγωγής και εξόφλησης του ειδικού προστίμου. Ενεργοποιούνται εξ΄ αυτού όλα τα δικαιώματα για οικοδομικές εργασίες για συντήρηση και δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας. Το αρ.108 αφορά την ανάκληση των οικοδομικών αδειών ανάλογα τον λόγο της ανάκλησης για ευμενέστερη χρηματική αντιμετώπιση.
 
Με λίγα λόγια πλήθος αυθαιρέτων δύνανται να τακτοποιηθούν καθώς η διαδικασία θα ισχύσει έως και 31.12.2018. Δίνεται επίσης τροποποίηση των διατάξεων του ν.4258/2014 στο αρ.143 που αφορά στην έκδοση αδειών δόμησης πλησίον καταργηθέντων υδατορεμάτων και ρεμάτων. Προτεινόμενη τροποποίηση χρήσης Γης για ανάπτυξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
 
Για τα οινοποιεία που βρίσκονται εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου επιτρέπονται οι χώροι εστίασης πλέον σύμφωνα με τροποποίηση του 4276/2016 βάση του αρ.138
 
Εισάγεται πλέον στον κανονισμό των Πολυκατοικιών η δυνατότητα της αυτονομούμενης  μεμονωμένης ιδιοκτησίας και απαλλαγή τους από τις δαπάνες λειτουργίας  και τις έκτακτες δαπάνες του κεντρικού συστήματος. Ο ιδιοκτήτης με δική του δαπάνη θα επιμελείται την αποσύνδεσή του από την κεντρική θέρμανση με την προϋπόθεση με την σύνδεσή του σε νέο σύστημα θέρμανσης αποδοτικότερο. Υποχρέωση του Ιδιοκτήτη είναι η γνωστοποίηση στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες την αποσύνδεσης του από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης της Πολυκατοικίας.
 
Παράταση προθεσμίας δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 130 όπου δίνει τη δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου.
 
Τέλος, κανονίζονται θέματα που αφορούν στις διατάξεις 4414/2016 που αφορούν τα φωτοβολταικά και την παραγωγή ρεύματος. Ρυθμίσεις και τροποποιήσεις υπάρχουν μεταξύ άλλων για τη λειτουργία των Νεκροταφείων, τους Ναούς, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ κ.λπ.
 
Αναμένουμε λοιπόν το τελειωτικό σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί οσονούπω… 

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Tags: Ακίνητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 35121 φορές

Σχετικές Ειδήσεις