23/12/2017 | 01:00
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

 

Ένα από τα διαρκή αιτήματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την δυνατότητα υπαγωγής και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση ικανοποιήθηκε στο σύνολο του, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.

 

 

Μέχρι σήμερα στην πάγια ρύθμιση οφειλών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, μπορούσαν να υπαχθούν:

 

α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιούνται οι διατάξεις της πάγιας ρύθμισης και προβλέπεται ότι η ρύθμιση των οφειλών αυτών θα είναι δυνατή και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

 

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, με την διάταξη του άρθρου 114 τροποποιούνται οι διατάξεις της «πάγιας» ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, στο πρότυπο των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. Α' 170), ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν, ώστε η οφειλή τους να καταστεί ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να την ρυθμίσουν. Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των οφειλών που εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. με τις οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), για τις οποίες προβλέπεται ήδη η δυνατότητα ρύθμισης πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής (άρθρο 43 του Κ.Φ.Δ.).

 

 

ΣΒ

Tags: Λογιστές – Φοροτεχνικοί, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1277 φορές

Σχετικές Ειδήσεις