26/06/2017 | 10:04
Ποια πρόσωπα αναφέρονται στη φορολογική δήλωση ως εξαρτώμενα μέλη
Ποια πρόσωπα αναφέρονται στη φορολογική δήλωση ως εξαρτώμενα μέλη

Ερώτημα: 

Ποια πρόσωπα αναφέρονται στη φορολογική δήλωση ως προστατευόμενα μέλη;


Απάντηση:

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α) ο /η σύζυγος εφόσον δεν έχει φορολογητέο εισόδημα

β) τα άγαμα τέκνα εφόσον:

  • είναι ανήλικα έως 18 ετών
  • είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • είναι ανήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή είναι στρατιώτες

γ) Τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας 67% με την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία

  • τέκνα του φορολογούμενου
  • αδελφοί και αδελφές των συζύγων
  • ανιόντες
  • ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον υπόχρεο ή τη σύζυγό του.

Τα προαναφερθέντα εξαρτώμενα μέλη θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο με την προϋπόθεση ότι συνοικούν μαζί του και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 3.000€ ή τις 6.000€ εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω.

Στα προαναφερθέντα εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή και ιδιωτικό συμφωνητικό

β) το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 7297 φορές

Σχετικές Ειδήσεις