31/08/2017 | 08:59
Ποιοι δεν καταβάλουν στον Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων
Ποιοι δεν καταβάλουν στον Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Όπως έγινε γνωστό και με το έγγραφο υπ΄ αριθμ αρ. πρωτ. 1156016 του Ε.Φ.Κ.Α., υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, υφίσταται και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων που εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1.1.2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συνεπώς, η υποχρέωση υφίσταται μόνο σε όσους ασφαλισμένους εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1/1/2017 στον Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των συγκεκριμένων άρθρων του Ν.4387/2016 οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο όσοι εργοδότες εμφανίζουν στην Α.Π.Δ. της περιόδου 8/2017 ασφαλισμένους που ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:

Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών (σχετ. η εγκύκλιος 5/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

Τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή λόγω ιδιότητας (σ.σ. και δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία), δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας (σχετ. η εγκύκλιος 4/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι απασχολούμενοι με έμμισθη εντολή Δικηγόροι ασφαλισμένοι του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 28/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

■ Οι μπλοκάκηδες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) για τους οποίους όπως έχει γίνει δεκτό δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Ο.Ε.Ε. (σχετ. η εγκύκλιος 17/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.).

 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVENΠηγή: Taxheaven

 

 

ΣΒ

 

 

Tags: Ασφαλιστικά, Εργασιακά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1233 φορές

Σχετικές Ειδήσεις