22/10/2017 | 11:18
Πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας για την Απασχόληση- βίντεο
Πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας για την Απασχόληση- βίντεο

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη και της αξιοποίησής του από το ανθρώπινο κεφάλαιο, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη, το Υπουργείο Παιδείας, 'Εέρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) διοργάνωσε την τελική εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα», τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας στο κέντρο πολιτισμού - ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσίασαν και συζήτησαν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την ελληνική ομάδα συντονισμού την περίοδο 2015-2017.

 

Συγκεκριμένα  παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων :

  • οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

  •  οι προκλήσεις για την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων

  •  ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων για την διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων

 

 

Για τις «Πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας για την Απασχόληση», μίλησε η κα Κατερίνα Αλεξομανωλάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

 

Όπως ανέφερε, αναπτύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

 

Σκοπός του Μηχανισμού είναι η εξαγωγή και η παροχή αξιόπιστων δεδομένων, απαραίτητων τόσο για τον σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταταιστον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται επανεξέταση της υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

 

 

 

Η δράση είναι Πιλοτική πιλοτική και απευθύνεται σε ωφελουμένους της ηλικιακής ομάδας 18-29 ετών και  θα ενσωματώσει σταδιακά το ανοιχτό μοντέλο παροχής Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

 

Οι κλάδοι αιχμής συμπεριλαμβάνουν: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβάλλον-διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια.

 

ΓΡΑΦΗΜΑ

 

Βίντεο παρουσίασης της πολιτικης του Υπ. Εργασίας απο την κα Κ. Αλεξομανωλάκη

 

 

ΣΒ

Tags: Εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1314 φορές

Σχετικές Ειδήσεις