30/10/2017 | 11:55
Πού φορολογείται εισόδημα από ενοίκια ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Πού φορολογείται εισόδημα από ενοίκια ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Πού φορολογείται εισόδημα από ενοίκια ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ερώτημα: 
Είμαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κι έχω εισόδημα από ενοίκια ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα φορολογηθώ εδώ για όλα;

Απάντηση: 
Καταρχάς, σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 3:
 
«1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος….»
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου:
 
«1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.               
2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.»
 
Επομένως, το ποσό του φόρου που πληρώθηκε στο εξωτερικό, αφαιρείται από τον φόρο που θα πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο εισόδημα.
 
Βέβαια, πάντα θα πρέπει να εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δεδομένου ότι ανάλογα με την χώρα προέλευσης των ενοικίων θα πρέπει να ελέγχεται η αντίστοιχη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και τι αυτή προβλέπει.

PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr
Tags: Λογιστές – Φοροτεχνικοί Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 3797 φορές

Σχετικές Ειδήσεις