03/05/2017 | 14:00
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων
  • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων
  • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων
  • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημιουργία κοινού Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME COS-EarlyWarningEU-2016-4-01

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Early Warning Europe, το οποίο συγχρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία),  θα δημιουργηθεί Μητρώο Εθελοντών Μεντόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν συμβουλευτικά στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης Early Warning Europe (Έγκαιρη Προειδοποίηση) είναι η διάσωση ή/ και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με προβλήματα βιωσιμότητας. Τα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά οφέλη της διαδικασίας αυτής σχετίζονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων σε κρίση και τη μείωση του αριθμού πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, την ομαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποτυγχάνουν επιχειρηματικά, τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης, την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων του επιχειρηματία και την απονομή ποιοτικότερης δικαιοσύνης.

Η δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών Μεντόρων αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων σε κρίση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας) στις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές.

Η συμμετοχή των μεντόρων στο παραπάνω έργο είναι εθελοντική, δηλαδή δεν προβλέπεται αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι της τάξεως από 2 έως 30 ανθρωποώρες ανά επιχείρηση και θα παρέχονται προς τις επιχειρήσεις σε χρονικό διάστημα  από 1 έως 10 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Προβλέπεται η δωρεάν εκπαίδευσή τους στην μεθοδολογία και στα καινοτομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, η αναγνώριση και η προβολή τους,  στο πλαίσιο ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Μητρώο, θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Επαρκή και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία είτε στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, είτε ως επιχειρηματίες στους δευτερογενή και τριτογενή τομείς της οικονομίας
Β) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες ψυχολόγοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων
Γ) Επαρκή και τεκμηριωμένη εμπειρία ως επαγγελματίες δικηγόροι, με προτιμητέα εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέχρι και την  Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε μία από τις διευθύνσεις: 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ): infoprograms@eea.gr

Πληροφορίες κ. Σ. Κοσκοβόλη, τηλ 210-3380236

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): diktyo@imegsevee.gr

Πληροφορίες κ. Ηλία Γεωργόπουλο, τηλ . 210-8837188

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Tags: ΕΕΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1443 φορές

Σχετικές Ειδήσεις