12/06/2017 | 11:20
Σε ποιο έτος φορολογούνται οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές
Σε ποιο έτος φορολογούνται οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές

Ερώτημα:

Σε ποιο έτος φορολογούνται οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές μισθωτού;


Απάντηση:

Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 8:

 

«4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.»

Επομένως, στην περίπτωση ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του, εφόσον βέβαια περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κωδικό της βεβαίωσης αποδοχών που λαμβάνει ο μισθωτός.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Εργασιακά, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1927 φορές

Σχετικές Ειδήσεις