02/05/2017 | 10:22
Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται η πώληση ορθοπεδικών καλτσών
Σε ποιο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται η πώληση ορθοπεδικών καλτσών

Ερώτημα:

Η πώληση ορθοπεδικών καλτσών υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ;

Απάντηση:  

Σύμφωνα με τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

(παράγραφος 1 του άρθρου 21)

Α. ΑΓΑΘΑ

18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).»

Με βάση το παραπάνω, θεωρούμε ότι οι ορθοπεδικές κάλτσες πωλούνται με ΦΠΑ 13%.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1363 φορές

Σχετικές Ειδήσεις