03/01/2018 | 00:25
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2018
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2018

Ενημέρωση λογιστών και επιχειρηματιών από το Taxheaven Newsroom


Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και δύναμη.

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Ιανουαρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

 

Επισημάνσεις:

 

 • Στις 2 Ιανουαρίου 2018, περιγράφονται οι προθεσμίες για τις υποχρεώσεις που έληγαν τέλος Δεκεμβρίου και μεταφέρθηκαν στην επόμενη εργάσιμη ημέρα λόγω των αργιών.

 • Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, πρέπει να δοθεί προσοχή και στις παρακάτω:

α) Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό εξάμηνο του έτους, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων,

β) Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και
γ) Υποβολή συμφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

   

Υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες μεταφέρονται στις αρχές Ιανουαρίου 2018 λόγω των αργιών

2 Ιαν. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Ιαν. 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Οκτωβρίου)
 2. 2 Ιαν. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
 3. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Οκτωβρίου)
 4. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Οκτωβρίου)
 5. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Ιαν. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Οκτώβριος)
 2. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Οκτώβριο)
 3. 2 Ιαν. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 4. 2 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

ΑΠΔ ΕΦΚΑ

 1. 2 Ιαν. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 2 Ιαν. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Νοεμβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2018

10 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Ιαν. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα
 2. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου
 3. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου
 4. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Ιαν. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου

16 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Ιαν. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Δεκεμβρίου

22 Ιαν. 2018

Συμφωνητικά στο Taxisnet

 1. 22 Ιαν. 2018 Υποβολή συμφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 22 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Δεκεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 22 Ιαν. 2018 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

26 Ιαν. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 26 Ιαν. 2018 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)
 2. 26 Ιαν. 2018 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

29 Ιαν. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 29 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Νοεμβρίου)

Φ.Π.Α.

 1. 29 Ιαν. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Νοεμβρίου

31 Ιαν. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Ιαν. 2018 Συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)
 2. 31 Ιαν. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
 4. 31 Ιαν. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 5. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου έτους)
 6. 31 Ιαν. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Νοέμβριος προηγούμενου έτους)
 7. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το προηγούμενο τρίμηνο

Φ.Π.Α.

 1. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους
 2. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους
 3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό εξάμηνο του έτους, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

Intrastat

 1. 31 Ιαν. 2018 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

ΑΠΔ ΕΦΚΑ

 1. 31 Ιαν. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
 2. 31 Ιαν. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Νοεμβρίου)
 2. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου)
 3. 31 Ιαν. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Νοεμβρίου)
 4. 31 Ιαν. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Νοεμβρίου)
 5. 31 Ιαν. 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Νοεμβρίου)

Γνωστοποίηση αδειών στην ΕΡΓΑΝΗ

 1. 31 Ιαν. 2018 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

 

 

Αργίες δημοσίου για το 2018

Τα Άγια Θεοφάνια

Σάββατο

6 Ιανουαρίου 2018

Καθαρά Δευτέρα

Δευτέρα

19 Φεβρουαρίου 2018

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Κυριακή

25 Μαρτίου 2018

Μεγάλη Παρασκευή

Παρασκευή

6 Απριλίου 2018

Μεγάλο Σάββατο

Σαββάτο

7 Απριλίου 2018

Πάσχα

Κυριακή

8 Απριλίου 2018

Δεύτερη μέρα του Πάσχα

Δευτέρα

9 Απριλίου 2018

Πρωτομαγιά

Τρίτη

1 Μαΐου 2018

Αγίου Πνεύματος

Δευτέρα

28 Μαΐου 2018

Κοίμηση της Θεοτόκου

Τετάρτη

15 Αυγούστου 2018

28η Οκτωβρίου

Κυριακή

28 Οκτωβρίου 2018

Χριστούγεννα

Τρίτη

25 Δεκεμβρίου 2018

Σύναξη της Θεοτόκου

Τετάρτη

26 Δεκεμβρίου 2018

Πρωτοχρονιά επόμενου έτους

Τρίτη

1 Ιανουαρίου 2019

 Πηγή: Taxheaven

 

 

 

Σ

 

 

Tags: Ασφαλιστικά, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1772 φορές

Σχετικές Ειδήσεις