10/09/2017 | 07:45
Συνέδριο:«Σπουδάζω Ελλάδα», αναντιστοιχίες εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας
Συνέδριο:«Σπουδάζω Ελλάδα», αναντιστοιχίες εκπαίδευσης-αγοράς εργασίας

Αίσθηση προκάλεσε στο Συνέδριο «Σπουδάζω Ελλάδα», η αναφορά της κας Αιμιλίας Λυμπεράκη – Besson, Συμβούλου Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Εμπειρογνώμονας ΕΚΔΔΑ, στην έρευνα του ΕΕΑ και της Περιφέρειας Αττικής  για την «Αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττική» το 2015, ότι 65,88% των σημερινών εργαζομένων κινδυνεύει να χάσει τη θέση εργασίας στα επόμενα χρόνια, λόγω ανεπάρκειας σε εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες!

 

 

Το Συνέδριο αφορούσε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αδυναμίες της, καθώς και τη σχέση  αντιστοιχίας ακαδημαϊκών και τεχνολογικών σπουδών με την αγορά εργασίας. Διεξήχθη στην Αθήνα στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο: «Education festival - Σπουδάζω Ελλάδα».

 

 

Μερικά στοιχεία αναφοράς στην εκπαίδευση, τα  οποία επεσήμανε η κα Λυμπεράκη είναι:

 

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία η Ελλάδα υστερεί στους περισσότερους δείκτες από τους μέσους όρους της ΕΕ. Σε ορισμένους δείκτες όμως παρουσιάζει βελτίωση ή ταχύτερη βελτίωση από τον μ.ο. της ΕΕ, όπως στα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών) ή στην ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών). Ανησυχητικοί είναι οι αρνητικοί ή χαμηλοί δείκτες στο ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, η συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου μάθηση και στο Ποσοστό απασχόλησης σπουδαστών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα κατά επίπεδο  ολοκλήρωσης  εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος αναφοράς).

 

Οι δημόσια δαπάνη εκπαίδευσης

 

Οι κυβερνητικές δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν 4,3% του ΑΕΠ το 2015, από 4,4% το 2014 και 4,6% το 2013 και κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ 4,9%. Σημαντική μείωση παρατηρείται επίσης στο μερίδιο των δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης σε σχέση με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες, από 8,7% το 2014 σε 7,8% το 2015, το χαμηλότερο μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Οι ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης

 

Το χαμηλό επίπεδο δημόσιων δαπανών αντισταθμίζεται εν μέρει από ένα αυξημένο επίπεδο ιδιωτικών δαπανών, το οποίο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτιμάται ότι έφτασε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις δημόσιες δαπάνες (ΚΑΝΕΠ, 2017).

 

Απασχόληση πτυχιούχων

 

Με υπόβαθρο τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η συνολική ανεργία εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην ΕΕ στο 23,6% το 2016, με την ανεργία των νέων (ηλικία 15-24) στο 47,3%.

 

Διαρροή  εγκεφάλων

 

Το 2015 από την Ελλάδα έφευγαν 109.351 άτομα, σχεδόν διπλάσια από αυτά που μετανάστευαν, συνεχίζοντας έτσι την τάση της καθαρής μετανάστευσης λόγω της οικονομικής κρίσης.

Μεταξύ 2008 και 2013, σχεδόν 223.000 άνθρωποι ηλικίας 25-39 μετανάστευσαν. Από αυτούς το 88% ήταν απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων, 60% κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων από ελληνικά ή ξένα ιδρύματα και 11% διδάκτορες κυρίως από ξένα ιδρύματα.

 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Το ποσοστό των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι σταθερό σε περίπου 30%, έναντι 77,3% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων πρόσφατης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (40,7% το 2016) παραμένει πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ (75%).

 

 

Συγκριτικά στοιχεία εκπαιδευτικού συστήματος

 

θέμα

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

 

2013

2016

2013

2016

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα

την εκπαίδευση και κατάρτιση

(ηλικίας 18-24 ετών)

 

10,1%

 

6,2%

 

11,9%

 

10,7%

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

 

34,9,%

 

42,7%

 

37,1%

 

39,1%

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (από την ηλικία των 4 ετών μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

 

73,2%

 

79,6%

 

93,9%

 

94,8%

Ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις σε:

Ανάγνωση,

Μαθηματικά,

Θετικές επιστήμες

 

 

22,6%

35,7%

25,5%

 

 

27,3%

35,8%

32,7%

 

 

17,8%

22,1%

16,6%

 

 

19,7%

22,2%

20,6%

Συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου μάθηση (ηλικίας 25-64 ετών)

40,0%

49,2%

75,4%

78,2%

Επενδύσεις στην εκπαίδευση

Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ

 

4,5%

 

4,4%

 

5,0%

 

4,9%

Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση (ηλικίας 18-24 ετών)

Γηγενείς

Γεννημένοι στο εξωτερικό

 

 

 

7,5%

35,7%

 

 

 

5,5%

18,1%

 

 

 

11,1%

21,9%

 

 

 

9,8%

19,7%

Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ηλικίας 30-34 ετών)

Γηγενείς

Γεννημένοι στο εξωτερικό

 

 

 

32,2%

11,8%

 

 

 

46,5%

12,3%

 

 

37,8%

33,4%

 

 

39,9%

35,3%

Ποσοστό απασχόλησης σπουδαστών

που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα

κατά επίπεδο ολοκλήρωσης

εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 ετών

που έχουν ολοκληρώσει την

εκπαίδευση 1-3 έτη πριν από το έτος

αναφοράς)

ISCED 3-4

ISCED 5-8

 

 

 

 

 

 

 

29,3%

45,4%

 

 

 

 

 

 

 

37,8%

55,0%

 

 

 

 

 

 

 

69,4%

80,7%

 

 

 

 

 

 

 

72,6%

82,8%

Πηγές: Eurostat, ΟΟΣΑ (PISA)

 

 

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση

 

 

 

Μεταξύ των θεμάτων του συνεδρίου ξεχώρισαν:

 

  • Η ανταπόκριση των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγορά εργασίας: Η θεωρία συναντά την πράξη

  • Σπουδάζω στο εσωτερικό ως η πρώτη μου επιλογή: Μία εμπεριστατωμένη κατάθεση επιχειρημάτων υπέρ των σπουδών στη χώρα μας σήμερα

  • Οι νέες τεχνολογίες ως πυλώνας και αντικείμενο της σύγχρονης εκπαίδευσης: Οι σπουδές στο κατώφλι του μέλλοντος

  • Η διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του digital κόσμου: Οι αξίες της μόρφωσης και της επιμόρφωσης αξιοποιούν την ψηφιακή πραγματικότητα

  • Πτυχίο στην Ελλάδα: Τι έχει να προσφέρει η χώρα μας στον υποψήφιο φοιτητή: Μία επιμελημένη χαρτογράφηση του εγχώριου εκπαιδευτικού τοπίου

  • Σχολές και επαγγέλματα του μέλλοντος: Όταν η ακαδημαϊκή επάρκεια ορίζεται από τις απαιτήσεις των νέων καιρών

  • Σπουδές εξ αποστάσεως στην Ελλάδα: Το φάσμα των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών του e-learning στις ελληνικές σπουδές 

 

 

 


ΣΒ

Tags: Εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1358 φορές

Σχετικές Ειδήσεις