24/06/2018 | 12:51
Σύσταση εταιρειών σε μια Στάση – Δικαιολογητικά, χρόνος, κόστος
Σύσταση εταιρειών σε μια Στάση – Δικαιολογητικά, χρόνος, κόστος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 2380/21.06.2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577/13.6.2018: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών».

 

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.

 

Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) είναι οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των επιμελητηρίων, οι συμβολαιογράφοι και η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ).

 

Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας.

 

Χρόνος σύστασης οι 2 ημέρες!

 

Δείτε όλο το κείμενο στο ΦΕΚ

 

 

ΑΣΒ

 

 

Tags: Επιχειρηματικότητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1388 φορές

Σχετικές Ειδήσεις