10/08/2018 | 15:15
Τέλος το waiver
Τέλος το waiver

Και τώρα μόνοι μας... Ήταν αναμενόμενο, αλλά δεν παύει να προκαλεί ρίγη προβληματισμού για την ομαλή συνέχεια, η Απόφαση της ΕΚΤ, με την οποία μπαίνει τέλος στη δυνατότητα να αποδέχεται ως ενέχυρο από τις ελληνικές τράπεζες, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 

"Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 19ης Αυγούστου 2015 , ημερομηνία λήξης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΜΣ είναι η 20ή Αυγούστου 2018. Ως εκ τούτου, από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία", αναφέρει μεταξύ άλλων η Απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Μάριο Ντράγκι. 

Επί της ουσίας, η ΕΚΤ βάζει τέλος στην παραφιλολογία, που είχε αναπτυχθεί και ήθελε τη Φρανκφούρτη να εξετάζει το ενδεχόμενο διατήρησης του waiver, λόγω της ενισχυμένης επιτήρησης στην Ελλάδα. Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι η άρση του waiver δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας, ωστόσο αφενός ο δανεισμός από τη διατραπεζική θα είναι πιο ακριβός αφετέρου οι τράπεζες κι εν γένει η ελληνική οικονομία θα καταστούν πιο "ευαίσθητες" στους εξωτερικούς κραδασμούς. 

Tags: ΕΚΤ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 16748 φορές

Σχετικές Ειδήσεις