14/01/2016 | 09:27
Το έργο COINs παρήγαγε πραγματική αξία!!!
 • Το έργο COINs παρήγαγε πραγματική αξία!!!
 • Το έργο COINs παρήγαγε πραγματική αξία!!!
 • Το έργο COINs παρήγαγε πραγματική αξία!!!

Καλή πρακτική αποτελεί το έργο «COINs»,  για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών.

 

 • Αναπτύχθηκαν καινοτομίες & νέες ικανότητες στις Μικρές επιχειρήσεις, μεταφέρθηκε τεχνογνωσία και υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα.

 

 • Υπήρξε μοναδικός συνδυασμός τριών πυλώνων:
 
-Ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας
-Ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες
-Ενίσχυση-χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξι Συνεργατικών Σχημάτων

 

 • Οι  προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν στοχευμένες, στηρίχτηκαν σε ευρήματα αντίστοιχων μελετών αλλά και στη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων

 

 • Η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων, ο προσδιορισμός των κλάδων των επιχειρήσεων στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις και ο προσδιορισμός των κατάλληλων εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις έγινε βάσει των βέλτιστων πρακτικών

 

 • Τα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις παρεμβάσεις καθώς και για τη διαμόρφωση των συνεργατικών σχηματισμών (cluster) που αναδείχθηκαν μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, ήταν συγκεκριμένα και επέτρεψαν την αμερόληπτη επιλογή επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων.

 

 • Εξειδικεύτηκαν τα Σχέδια Δράσης Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων και Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών τα οποία περιελάμβαναν:

–Την περιγραφή -εξειδίκευση του περιεχομένου των παρεμβάσεων,
–τον τρόπο υλοποίησης παρεμβάσεων, τα αναλυτικά βήματα για την υλοποίηση παρεμβάσεων,
–το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης παρεμβάσεων,
–τις οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στις παρεμβάσεις (επιχειρήσεις, facilitators, project managers, experts, στελέχη του ΕΕΑ, κλπ.).
–τα Εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων (π.χ. καινοτόμα εργαλεία e mentoring για τα οποία παρατηρείται ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και εργαλείο διαγνωστικής ανάλυσης κάθε επιχείρησης βαστισμένο σε ειδικό ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης)

 

 • Οι 8 προτεινόμενοι θεματικοί τομείς παρέμβασης, ήταν προϊόν ωρίμανσης και καλύπτουν το κριτήριο της ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής της Πράξης γιατί προέκυψαν στη βάση:

α) των ευρημάτων μελέτης που προηγήθηκε , και
β) της διερεύνησης των αναγκών των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο Έργο στη βάση ειδικού ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε από το ΕΕΑ

 

 

Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης
Επιδιωκόμενοι Στόχοι Επιχειρήσεων
1)Καινοτομία
-διάχυση και ανταλλαγές καλών πρακτικών,
2)Συνεργασία –Συνεργατικοί σχηματισμοί
-εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
3)Σύγχρονες τεχνικές marketing
-αναβάθμιση των επιχειρηματικών διαδικασιών
4)Ποιότητα
-καθιέρωση προτύπων ποιότητας
5)Νέα συστήματα διοίκησης / διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων
-βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
6)Τεχνικές προσέγγισης του πελάτη για αύξηση πωλήσεων
-προώθηση των πωλήσεών
7)Τεχνικές μείωσης κόστους
-επιχειρηματική στήριξη και καθοδήγησή
8)Αποτελεσματική διαχείριση έργων και χρόνου
 
 
 
 

Συνοπτικά  οι καλές   πρακτικές που προέκυψαν και θα  αποτελέσουν εργαλεία για το μέλλον είναι οι εξής:

 
Στην οργάνωση αποτελεσματικής δικτύωσης επιχειρήσεων 
- δομημένη επιλογή επιχειρήσεων βάσει στόχων και κριτηρίων
- διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας ομαδικών συναντήσεων
- ανάπτυξης ικανοτήτων και ωρίμανσης δικτύωσης,
- έντυπα και υποδείγματα αξιολόγησης περιεχομένου συναντήσεων, αξιολόγησης εισηγητών, facilitators, project managers
- έντυπα και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συναντήσεων δικτύωσης
 
 
Στην δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών:
- καλές πρακτικές,
- σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή και ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών
 
 
Στις υποδομές διαρκούς διάγνωσης αναγκών και υποστήριξης των επιχειρήσεων:
 • πλατφόρμα e-learning (http://e-learning.eea.gr/) για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων
 • Αυτο-διάγνωση και αυτο-βελτίωση επιχειρήσεων:
-εργαλείο αυτό-διάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • E- Mentoring:
-e- σύστημα συμβουλευτικής, καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων
 • Οδηγός διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων
 • Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρήσεων, «Συνδεθείτε» http://b-point.eea.gr/

 

 

Δείτε στο video που ακολουθεί τα αποτελέσματα του έργου: Συνεργατικά Δίκτυα Ανοικτής Καινοτομίας "COINs".

 

 

Tags: Επιχειρηματικότητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 4376 φορές

Σχετικές Ειδήσεις