05/06/2018 | 08:55
Χαμός με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018
Χαμός με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018
Στην τροποποίηση του περιεχομένου των βεβαιώσεων συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων νέο αρχείο βεβαιώσεων.
Με την τροποποίηση που έγινε, αυξήθηκε το ύψος των φορολογητέων ποσών συντάξεων που αναγράφουν οι βεβαιώσεις των συνταξιούχων, όχι όμως και τα ποσά των αναλογούντων και παρακρατηθέντων φόρων.
Όμως, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων δεν είναι ακόμη εφικτή μέσω του TAXISnet, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή χιλιάδες υποβληθείσες δηλώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου να είναι στον αέρα.
 

Συγκριτικά 2016-2017-2018
26/05/2016: Υποβληθείσες δηλώσεις 1.703.271 από 05/04/2016
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 27,82%)
26/05/2017: Υποβληθείσες δηλώσεις 1.460.814 από 06/04/2017
(Ποσοστό επί των συνολικών που υποβλήθηκαν: 23,40%)
25/05/2018: Υποβληθείσες δηλώσεις 1.078.236 από 19/04/2018
(Ποσοστό επί αναμενόμενων που θα υποβληθούν: 16,98%)
Συγκριτικά 2017-2018
Μ.Ο φόρου 2017: 710,64€   Μ.Ο φόρου 2018: 676,21€
Υποβολές εντύπων Ε3 2017-2018
2017: 205.779 – 14,18% επί συνόλου δηλώσεων που έχουν υποβληθεί
2018: 110.289 – 10,29% επί συνόλου δηλώσεων που έχουν υποβληθείΜίαρης Θράσος 
Φορολογικός Συνεργάτης
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

 

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 995 φορές

Σχετικές Ειδήσεις