20/03/2017 | 11:42
Χρειάζεται Δελτίο Αποστολής για μεταφορά εξοπλισμού φωτογράφου;
Χρειάζεται Δελτίο Αποστολής για μεταφορά εξοπλισμού φωτογράφου;

Ερώτημα:

Φωτογράφος που αναλαμβάνει φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις γάμων, βαπτίσεων και λοιπών εκδηλώσεων εκτός της έδρας του, είναι υποχρεωμένος να εκδίδει Δελτίο Αποστολής για τη μεταφορά του εξοπλισμού του στον χώρο της εκδήλωσης;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»:

«Παράγραφος 8

5.8.4 Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:

(…)

ιγ) για τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους...»

Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη θεωρούμε ότι ο φωτογράφος δεν χρειάζεται να εκδόσει Δελτίο Αποστολής για τη μεταφορά του εξοπλισμού του στους χώρους των εκδηλώσεων. 


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS
Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1661 φορές

Σχετικές Ειδήσεις