13/08/2018 | 14:00
Υπό προϋποθέσεις 15ετής παραγραφή για φορολογικούς ελέγχους
Υπό προϋποθέσεις 15ετής παραγραφή για φορολογικούς ελέγχους

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής των φορολογικών χρήσεων, ακόμα και στην περίπτωση των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων, καθώς το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι η επέκταση στην 15ετία μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος εντός της πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για τη επίδοση της δήλωσης, ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής. Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται κατά τρία έτη- δηλαδή πάμε στην 8ετία- στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. 

Από την άλλη, η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου εφαρμόζεται ΜΟΝΟ: α) στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή β) σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά από την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Έτσι τυχόν υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας π.χ. τον 6ο χρόνο, δεν αναιρεί την αρξάμενη δεκαπενταετή παραγραφή, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 17692 φορές

Σχετικές Ειδήσεις