Ανακοινώσεις

24/05/2017
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 06.06.2017 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
22/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07 - 06 - 2017 και ώρα 23:30.
22/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/6/2017, 23:30
22/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουνίου του 2017 και ώρα 13:00.
22/05/2017
Στις 6 Ιουνίου και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του 301 Εργοστασίου Βάσεως.
22/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ.
19/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 16 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
19/05/2017
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου μέχρι και την Παρασκευή 26-5-2017 και ώρα 14:00.
19/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: είναι η 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
16/05/2017
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 19/06/2017 και ώρα 13.00.
15/05/2017
Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» μέχρι και την Παρασκευή 26-5-2017 και ώρα 14:00
15/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/5/2017 και ώρα 14:00.
15/05/2017
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΕΒΕΑ, διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής την Πέμπτη 18 Μαΐου
15/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
15/05/2017
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
12/05/2017
Υποβολή προσφορών από 12-05-2017 έως 15-06-2017, ώρα 15:00 π.μ.
12/05/2017
Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες».
12/05/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 22/06/2017, ώρα 13.00
12/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαΐου του 2017 και ώρα 12:00
12/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24 Μαΐου του 2017 και ώρα 13:00.
12/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: είναι η 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
11/05/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31/5, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-11.30.
10/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 13:00.
09/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Μαΐου του 2017 και ώρα 09:00.
09/05/2017
Παρατείνεται έως 30/6/2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα μητρώα Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας και προϊόντων Ξυλείας
08/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 23η Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.
08/05/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 10 Μαΐου του 2017 και ώρα 12:30.
Article_shadow