Ανακοινώσεις

18/08/2017
Διαγωνισμός προμήθειας ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος
14/08/2017
Eπαν.διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων υγειονομικών υλικών
14/08/2017
Διαγωνισμός προμήθειας μεταλλικών κουμπιών από το 700ΣΕ
14/08/2017
Διαγων. παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων
14/08/2017
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
14/08/2017
ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ
14/08/2017
Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ
14/08/2017
Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον
11/08/2017
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/08/2017
Διαγωνισμός "Μίσθωση-εκμετάλλευση του κυλικείου του 424 ΓΣΝΕ"
10/08/2017
Δημοσιεύσεις-Ανακοινώνεις από "Θησέα"
07/08/2017
Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
31/07/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ.
31/07/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ.
31/07/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ.
31/07/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 12:00 μμ.
31/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 11 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:00 πμ.
28/07/2017
H επιστολή αυτή απευθύνεται σε κάθε ΑΝΘΡΩΠΟ που τον κατέχει η αγωνία για το αύριο.
28/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 29 Αυγούστου και ώρα 15:00.
28/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Σεπ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
28/07/2017
Επειδή μεγάλος αριθμός ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων προσήγγισαν το Γραφείο μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ζητώντας πληροφορίες για ουκρανική εταιρεία
27/07/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 09 Αυγ 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/07/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 09 Αυγ 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
27/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 21.8.2017, 15:00.
24/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Αυγούστου 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Article_shadow