Ανακοινώσεις

12/01/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
09/01/2018
Από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.
09/01/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: η 14-02-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
09/01/2018
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00.
08/01/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 13:00.
08/01/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17-1-2018 και ώρα 14:00.
04/01/2018
Γ.Ν.Ζακύνθου: Διενέργεια Επαν.Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
28/12/2017
Για τεχνικούς λόγους.
27/12/2017
Ανάθεση προμήθειας για 27 φακούς, 27 Τρίγωνα προειδοποίησης και 28 Πυροσβεστήρες.
27/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-01-2018 και ώρα 12:00.
27/12/2017
Θα διενεργηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
27/12/2017
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΕΩΣ 26-01 -2018 και ώρα 14:00.
27/12/2017
Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 07 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
27/12/2017
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 19-1-2018 στις 18:00.
27/12/2017
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιανoυαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
27/12/2017
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή...
27/12/2017
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή...
22/12/2017
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
21/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
21/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16.01.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.
21/12/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Έκθεση «5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ»
21/12/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 09 Ιαν 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
20/12/2017
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 25/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00
20/12/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 13:30.
20/12/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 12:00.
20/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 –01 – 2018 και ώρα 15:00.
19/12/2017
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων «SANTOWINES» ως και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 15:00.
Article_shadow