Ανακοινώσεις

24/02/2017
Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις του κλάδου Τροφίμων και Αναψυκτικών, με αγοραστές από Ευρώπη, Άπω Ανατολή & Αραβικό Κόσμο
24/02/2017
Προμήθεια αναλώσιμων αυθεντικών τόνερ έτους 2017
24/02/2017
Προμήθεια αναλωσίμων συμβατών τόνερ έτους 2017
24/02/2017
Προμήθεια αναλώσιμων μελανιών και καρτών
24/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
24/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 16 Μάρτιου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
24/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 17 Μάρτιου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
24/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 10 Μάρτιου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 14 Μάρτιου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 14 Μάρτιου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/02/2017
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 17 Μάρτιου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
23/02/2017
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο 424 ΓΣΝΕ / Γρ. Προμηθειών / Τμ. Διαγωνισμών, έως 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
23/02/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 16 Μάρτιου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
23/02/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 13 Μάρτιου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/02/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 14 Μάρτιου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
22/02/2017
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από 10-3-2017 έως 22-3-2017.
22/02/2017
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.4ype.gr από 16/2 έως 24/2/2017.
22/02/2017
Υποβολή προσφορών από 23-2-2017, ώρα 8:00 π.μ.- Γ.Ν. Ζακύνθου
20/02/2017
Τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκηρύσσει το Γ. Ν. Ζακύνθου.
20/02/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 3 Μαρτίου του 2017 και ώρα 13:00.
20/02/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 3 Μαρτίου του 2017 και ώρα 12:30.
16/02/2017
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 27/02/2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 13/03/2017.
15/02/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 24-3-2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
15/02/2017
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από 23-2-2017, ώρα 8:00 π.μ. έως 14-3-2017, ώρα 15:00 μ.μ.
14/02/2017
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, το αργότερο μέχρι την 14 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Article_shadow