Ανακοινώσεις

20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00.
19/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.
19/07/2018
Ημερομηνία-ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
19/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00.
19/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
19/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
18/07/2018
Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. μηνών Μαρτίου, Απριλίου 2018
18/07/2018
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Δεκεμβρίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
13/07/2018
Διαγωνισμός προμήθειας Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 16/7/2018 και ώρα 14:00.
11/07/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/08/2018 και ώρα 17:00.
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27/7/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
11/07/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
10/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 24/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
09/07/2018
Θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγάλεω στις 25/7/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
09/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
06/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
06/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
04/07/2018
Θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 16/7/2018 και ώρα 11 έως 11.30 π.μ.
29/06/2018
Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν
Article_shadow