Ανακοινώσεις

26/06/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 10 Ιουλ 17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/06/2017
Καταλητική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.
23/06/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 04 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 22.06.2017
22/06/2017
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/07/2017.
22/06/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
21/06/2017
Θα διενεργηθεί στις 27-6-2017 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Νίκαιας
21/06/2017
Θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 28 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
21/06/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουλίου του 2017 και ώρα 13:00.
21/06/2017
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου
21/06/2017
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/07/2017 και ώρα 00:00 .Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/07/2017 και ώρα 17:00.
21/06/2017
Απόφαση Ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος "ΕΠΕΑΑ-Γυναικεία Απασχόληση" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
21/06/2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12/7/2017 στο δημοτικό κατάστημα Αιγάλεω.
21/06/2017
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/7/2017.
21/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 14η Ιουλίου 2017.
20/06/2017
Υποβολή προσφορών από 29/6/2017 και ώρα 00:00
20/06/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου του 2017 και ώρα 12:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων
19/06/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.
14/06/2017
Στις 27 Ιουνίου και ώρα 10:00 Γραφείο Προμηθειών του 301 Εργοστασίου Βάσεως, οδός Λ.Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
13/06/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Δευτέρα 26 Ιουνίου του 2017 και ώρα 12:00
09/06/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27 Ιουν 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών.
09/06/2017
Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30.
09/06/2017
Για Πρόσφυγες και Μετανάστες Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας στη Λέσβο
08/06/2017
Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
08/06/2017
Θα διενεργηθεί στις 05.07.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Article_shadow