Ανακοινώσεις

28/03/2017
Για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
27/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 02 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 02 Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/03/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου του 2017 ώρα 12:00.
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 03 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: είναι η 02/05/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 05 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 02 Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 31 Μαρ 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών.
22/03/2017
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο 424 ΓΣΝΕ / Γρ. Προμηθειών / Τμ. Διαγωνισμών έως 03 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
22/03/2017
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών/Τμ. Διαγωνισμών έως την 3η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
22/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 4η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
20/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
20/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
20/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
15/03/2017
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επιχειρήσεων που θα ήθελαν να διαθέσουν προϊόντα ή έντυπο υλικό ώστε να προβληθούν μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής
15/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 17 Μάρτιου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
10/03/2017
Λόγω εσφαλμένης καταχώρησης τεχνικών προδιαγραφών στο υλικό με α/α 14 του παραρτήματος «Α» της διακήρυξης.
Article_shadow