Ανακοινώσεις

25/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.
21/09/2018
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.
21/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 12/10/2018 και ώρα 17:00.
21/09/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
21/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30.
21/09/2018
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών φωτοαντιγραφικού χαρτιού
20/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
19/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
19/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
19/09/2018
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Μαΐου- Ιουνίου 2018, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
19/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00.
18/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
14/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
14/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
12/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
11/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
11/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
07/09/2018
Θα διενεργηθεί στο ΓΝΝΠ "Άγιος Παντελεήμων"-ΓΝΔΑ "Η Αγία Βαρβάρα" στις 27/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.
07/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
07/09/2018
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, στις 17-19 Οκτωβρίου 2018.
06/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 14/9/2018 και ώρα 17:00.
06/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και μέχρι τις 11:00.
06/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
06/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 10/10/2018 και ώρα 14:00.
05/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
05/09/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
05/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
Article_shadow