Ανακοινώσεις

20/10/2017
Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
20/10/2017
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 7/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ.-12.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
17/10/2017
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 16.11.2017 και η ώρα λήξης 15:00.
13/10/2017
Μέχρι την 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00.
12/10/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου του 2017 και ώρα 12:00.
12/10/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου του 2017 και ώρα 11:30.
12/10/2017
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 09/11/2017 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 14/11/2017 και ώρα 10:00.
12/10/2017
Για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τα έτη 2017-2018.
10/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 6-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00.
06/10/2017
Για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 10.11.2017 και η ώρα λήξης 15:00.
06/10/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στo «9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας»
03/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 8η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
03/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
03/10/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 16 Οκτ 2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00,στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
03/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
03/10/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 16 Oκτ 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
03/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
03/10/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι 12/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
03/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Article_shadow