Ανακοινώσεις

22/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2018, ώρα 13:00.
22/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2018, ώρα 13:00.
21/05/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 το πρωί.
21/05/2018
Προμήθεια αναλωσίμων τόνερ αυθεντικών
18/05/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.
17/05/2018
Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών: 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
17/05/2018
Στις 01/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
16/05/2018
Κατάθεση προσφορών έως 29 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
16/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:30.
16/05/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 2/7/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
15/05/2018
Στις 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 - 11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
14/05/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΑ 2018
14/05/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30.
11/05/2018
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
11/05/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.
11/05/2018
Ο οργανισμός Enterprise Greece, διοργανώνει εθνική συμμετοχή στην«1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών στην Κίνα», στη Σαγκάη, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018.
09/05/2018
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
09/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών 11/06/2018 και ώρα 11 π.μ.
09/05/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
08/05/2018
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.
08/05/2018
Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας παραρτήματος ΕΕΑ
08/05/2018
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 - 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
08/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
02/05/2018
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30.
02/05/2018
Αξιολόγηση των προσφορών την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 13:30.
02/05/2018
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
02/05/2018
Κατάθεση του Φακέλου Συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι 15 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00.
30/04/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
Article_shadow