Ανακοινώσεις

07/04/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 03 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
07/04/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27 Απρ 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
07/04/2017
Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ. Σερρών σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Σερρών διοργανώνουν τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής.
05/04/2017
Ηλεκτρονικές προσφορές από τις 05/04/2017, μέχρι και τις 02/05/2017 και ώρα 15:00.
05/04/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Απριλίου του 2017 και ώρα 14:00.
04/04/2017
Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.
04/04/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Απριλίου του 2017 και ώρα 14:00.
31/03/2017
Κατόπιν προβλήματος που παρατηρήθηκε στην ηλ. δ/νση του επιμελητηρίου asfalistes@eea.gr στην οποία πολλοί από εσάς προσπαθήσατε να αποστείλετε το συμβόλαιο της
31/03/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 11 Απριλίου του 2017 και ώρα 13:00.
30/03/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Ιανουαρίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
29/03/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27 Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.
29/03/2017
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 12/04/2017 ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
29/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18 – 04 - 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.
29/03/2017
Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 11-04-2016 και ώρα 14:00.
29/03/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11-3-2017 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στη Λέσχη Αξιωματικών της Μονάδας.
28/03/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 10 Απριλίου του 2017 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων.
28/03/2017
Για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
27/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 02 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 02 Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
27/03/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου του 2017 ώρα 12:00.
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 03 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
23/03/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.
23/03/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 04 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
Article_shadow