ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31.12.2017

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Συνδεδεμένους ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας) που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας) και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως και 31.3.2018, σύμφωνα με το Ν. 1569/85, ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να  συμπληρώσετε:

1.  Την  αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας (η εν λόγω αίτηση χορηγείται προτυπωμένη για την εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου)

 2. Την Υπεύθυνη Δήλωση (όπως παρατίθεται, βλ. Σχετικά Αρχεία)

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΝΕΤΑΙ: 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ : Με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ.. Η φωτογράφιση του ενδιαφερομένου πραγματοποιείται απευθείας στα γκισέ του ΕΕΑ.

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή καθώς και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως και μία (1) Φωτογραφία για την ταυτότητα σε ψηφιακό μέσο (σε φορμάτ αρχείου εικόνας και όχι σε αρχείο PDF).      

 

Σχετικά αρχεία:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για Ασφαλιστικό Σύμβουλο-Συντονιστή Ασφαλ.Συμβούλων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για Ασφαλιστικό Πράκτορα-Μεσίτη Ασφαλίσεων