Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών - «Προμηθέας»

Η Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» και με διακριτικό τίτλο «Προμηθέας», είναι Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) που ιδρύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1998 με την υπ αριθμό 36/21.10.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α.


Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα (Πανεπιστημίου 44) και οι μέτοχοι της είναι:
(α)το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 44) που κατέχει 598 εταιρικά μερίδια και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του
(β)η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Αθηνών (Ο.Ε.Β.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 6) που κατέχει 2 εταιρικά μερίδια και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της.