Διοικούσα Επιτροπή Ερμή
Η Διοικούσα Επιτροπή της αστικής εταιρίας «Ερμής ΕΕΑ» έχει ως εξής: 
  • Πρόεδρος: Δημήτριος Βαρδακώστας
  • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουράσης
  • Μέλος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
  • Μέλος: Σπυρίδων Δαμιανός 
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Δρόσος 
  • Μέλος: Δημήτριος Θεοδωρόπουλος 
  • Μέλος: Ανδρέας Καλαμπαλίκης