Επικοινωνία
  • Επικοινωνήστε μαζί μας

Με την συμπλήρωση και αποστολή της συνημμένης φόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να καταθέτετε τις προτάσεις ,τα σχόλια τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα σας σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

 

  • Φόρμα Επικοινωνίας 

Κατεβάστε,συμπληρώστε και στείλτε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται παρακάτω (Σχετκά Αρχεία) στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση gkomodromou@eea.gr

Σχετικά Αρχεία