Επιτροπές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Συντακτική Επιτροπή  έχει ως αντικείμενό της την επιμέλεια των εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων του ΕΕΑ.

 

Οργανώνει την συλλογή ύλης για το περιοδικό του ΕΕΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους του ΕΕΑ για την ύλη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΕΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κλήμης Δημαρχιάδης
Μαρία Βυρίνη
Μιχαήλ Κολιός
Αρχόντω-Αικατερινή Πρεζαλή
Γεώργιος Φλωράς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου