ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 - 2014

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Συντακτική Επιτροπή  έχει ως αντικείμενό της την επιμέλεια των εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων του ΕΕΑ.

Οργανώνει την συλλογή ύλης για το περιοδικό του ΕΕΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους του ΕΕΑ για την ύλη που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΕΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Κλήμης Δημαρχιάδης
 2. Αργύρης Παξινός
 3. Αρχόντω-Αικατερινή Πρεζαλή
 4. Γεώργιος Φλωράς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑ-ΟΑΕΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα που σχετίζονται με το ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Δημήτριος Βαρδακώστας
 2. Θωμάς Στέφος
 3. Παναγιώτης Παντελής
 4. Νικόλαος Κογιουμτσής
 5. Κωνσταντίνος Λάμπρου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Παντελής


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα που αντιμετωπίζουν οι Επαγγελματίες Μέλη του ΕΕΑ κατά την συναλλαγή τους  με τους Δήμους -καθώς και παρεμβάσεις στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την Επιχειρηματικότητα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Αργύρης Παξινός
 2. Παναγιώτης Λέκκας
 3. Δημήτριος Αρβανίτης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δημήτριος Αρβανίτης 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Ελένη Πρινιανάκη
 2. Γεώργιος Κουράσης
 3. Παναγιώτης Κολλάρος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Κολλάρος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα Διαμεσολάβησης –Υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς .

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Κλήμης Δημαρχιάδης
 2. Βασίλειος Καρναχωρίτης
 3. Σεργιανή Ποθητού
 4. Κωνσταντίνος Λάμπρου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Βασίλειος Καρναχωρίτης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα Μεσιτών –Υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Δημήτριος Μπινιάρης
 2. Βασίλειος Καρναχωρίτης
 3. Δημαρχιάδης Κλήμης
 4. Αθανάσιος Κοπανάς
 5. Αναστάσιος-Κωνσταντίνος Τσίγκανος
 6. Μιχάλης Γεωργίου
 7. Παναγιώτης Σπουδαίας
 8. Ελένη Βασιλοπούλου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δημήτριος Μπινιάρης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Βασικός σκοπός της επιτροπής είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση και στήριξη των μελών του ΕΕΑ. Η επιτροπή  μπορεί να ασχοληθεί με όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν τραπεζο-καθίσματα (π.χ. Περίπτερα, παντοπωλεία, κρεοπωλεία ) και τα καταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες εξ αιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια  υγεία (π.χ. Κουρεία, κομμωτήρια).

Αρχικός της στόχος είναι η καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων,  των βασικών  εναλλακτικών προσεγγίσεων, η βελτίωση του τρόπου αδειοδότησης και λειτουργίας των καταστημάτων για την  παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του ΕΕΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Αρχόντω –Αικατερίνη Πρεζαλή
 2. Δημήτριος Σγάρτσος
 3. Αθανάσιος Καραδήμας
 4. Βασίλειος Ρίζος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Αρχόντω –Αικατερίνη Πρεζαλή


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οργάνωση Εμπορικών Αποστολών – Διοργάνωση Συνεδρίων - Ημερίδων με στόχο την ενημέρωση των μελών του.

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Ελένη Γρυπάρη
 2. Πρεζαλή Άντα
 3. Μαρία Βυρίνη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ελένη Γρυπάρη


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επεξεργασία – Προτάσεις προς τους αρμόδιους Φορείς για περαιτέρω ανάπτυξη των Επισιτιστικών Επαγγελμάτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Παναγιώτης Πέππας
 2. Γεώργιος Κουράσης
 3. Ανδρέας Καλαμπαλίκης
 4. Δημήτριος Αρβανίτης
 5. Θωμάς Στέφος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δημήτριος Αρβανίτης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 1. Εκπαίδευση των μελών του ΕΕΑ σε θέματα ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Στόχος η αποφυγή ανεπίτρεπτων πρακτικών από τα μέλη μας αλλά και ο εντοπισμός από τα μέλη μας παράνομων πρακτικών από προμηθευτές τους ή άλλους παράγοντες του εμπορικού τους χώρου
 2. Συγκέντρωση καταγγελιών από τα μέλη του ΕΕΑ για ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές από προμηθευτές (καρτέλ)
 3. συνεργασία με νομικούς συμβούλους ειδικευμένους σε θέματα ανταγωνισμού ώστε να διαπιστώνουμε κάθε φορά αν οι καταγγελίες των μελών μας ευσταθούν. Οι δαπάνες συνεργασίας με τους νομικούς συμβούλους θα καλύπτονται από το ΕΕΑ.
 4. Οργάνωση σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη, σωματεία κλπ) καταγγελιών κατά καρτέλ προς κάθε αρμόδια αρχή (Εποπτεία Αγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Οικονομική Αστυνομία, ΣΔΟΕ, Δικαιοσύνη). Πλέον με την ισχύουσα νομοθεσία η Οικονομική Αστυνομία μπορεί να συλλάβει αμέσως αυτούς που στήνουν καρτέλ και να τους στείλει αμέσως στον Εισαγγελέα.
 5. συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για μέτρα κατά των καρτέλ και του παρεμπορίου  και για συνεχή έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς
 6. Οικονομική ενίσχυση των μελών του ΕΕΑ που οργανωμένα θα αντιμετωπίσουν ένα καρτέλ, για την κάλυψη της δαπάνης της νομικής τους εκπροσώπησης (κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του ΕΕΑ).
 7. Προσπάθεια συνεννόησης με τις εταιρείες που παρανομούν ώστε να υπάρξει εθελοντική συμμόρφωσή τους στους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Ενημέρωση ότι τα μέλη μας έχουν το ΕΕΑ στο πλάι τους και πρόσκληση για άμεση διακοπή παρανομιών.
 8. συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια ώστε να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Γεώργιος Φλωράς
 2. Αργύρης Παξινός
 3. Δημήτριος Σιαφάκας
 4. Θεώδορος Μάλλιος
 5. Νικόλαος Μπακάλης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Γεώργιος Φλωράς


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας –Παρεμβάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Δημήτριος Βαρδακώστας
 2. Παναγιώτης Παντελής
 3. Παναγιώτης Κολλάρος
 4. Σωτήριος Κουφογεώργος
 5. Θρασύβουλος Μίαρης
 6. Χατζηγεωργίου Ηλίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Παντελής


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ANTIKEIMENO

Συντονισμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τα Μέλη του ΕΕΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

 1. Δημήτριος Μπινιάρης
 2. Βασίλειος Καρναχωρίτης
 3. Μαρία Βυρίνη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  Βασίλειος Καρναχωρίτης


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέματα που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειών, δράσεων προώθησης της ανάπτυξης.

      Η επιτροπή συντάσσει προτάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του ΕΕΑ. 

      Προτείνει, παρακολουθεί, ενημερώνει τα μέλη του ΕΕΑ για τις δραστηριότητες, προγράμματα, αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

       Συνεργάζεται με κλαδικούς φορείς, επιμελητήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των μελών του ΕΕΑ.

       Σχεδιάζει και προτείνει στο ΔΣ ενέργειες που αφορούν την προβολή και διαφήμιση των μελών του αλλά και του καταναλωτικού κοινού στο εσωτερικό και εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να προωθείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των μελών του ΕΕΑ.

       Μελετά, ερευνά την αύξηση των δυνατοτήτων της παραγωγικότητας, καινοτομίας, απασχόλησης και επενδύσεων των επαγγελματικών κλάδων των μελών του ΕΕΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ   

 1.  Νικόλαος Κογιουμτσής
 2.  Γεώργιος Κουράσης
 3.  Σεργιανή Ποθητού
 4. Ζήσης Ψαρράς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ   Ζήσης Ψαρράς