ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ε.Α. ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Οι νέες ανάγκες  των αγορών αναδεικνύουν πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις εξελίξεις του κλάδου που δραστηριοποιούνται ή για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει  την «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μελετών - Ερευνών» που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο απλά και γρήγορα να αναζητεί μελέτες, έρευνες και εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί από το 2008 και έπειτα, και αφορούν είτε τομεακή - κλαδική θεματολογία είτε  παρουσιάζουν επιχειρηματικά θέματα, με οριζόντιο τρόπο.