ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ε.Ε.Α 2016 – 2017

Κατάλογος Διαιτητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  ο οποίος  καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 841/ 1980 (ΦΕΚ 208/ 10.9.1980) «Περί συστάσεως στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μονίμου διαιτησίας προς επίλυσιν διαφορών προερχομένων εξ’ εμπορικών πράξεων» και της παρ. ε του άρθρου 20 του Ν.3419/ 2005, που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2081/ 1992, ομόφωνα καταρτίζουν κατάλογο διαιτητών για τη διετία 2016 – 2017 απαρτιζόμενο από τους παρακάτω συμβούλους :

 

Αρβανίτη Δημήτριο

Μάλλιο Θεόδωρο

Αυγέρη  Δημήτριο 

Μολώνη  Γρηγόριο 

Βαφειαδάκη  Ιωάννη

Μολώνη  Δημήτριο 

Γρέντζελο Νικόλαο

Μπακάλη  Νικόλαο

Γρυπάρη  Ελένη

Ντάβιο  Θεμιστοκλή  

Δημαρχιάδη Κλήμη

Οικονομάκου  Σοφία 

Δημοθεόδωρο  Αριστείδη 

Παξινό Ανάργυρο

Δημοθεόδωρο  Ιωάννη 

Πέππα  Παναγιώτη  

Ζηκόπουλο  Γεώργιο

Πρεζαλή Αρχόντω-Αικατερίνη

Καββαθά Γεώργιο

Πρινιανάκη Ελένη 

Καλαμπαλίκη  Ανδρέα

Ραμαντζά Δημήτριο

Καλδή-Σκοκέα  Στέλλα

Ρηνάκη  Ευαγγελία

Καραβία  Γεώργιο

Ρίζο  Βασίλειο  

Καραδήμα  Αθανάσιο

Σαξιώνη  Σταύρο 

Κογιουμτσή Νικόλαο 

Σγάρτσο  Δημήτριο 

Κολιό  Μιχήλ 

Σερελέα Μαρία 

Κοντούρη Χρηστάκη

Σιαμέτη Βασίλειο 

Κουράση Γεώργιο  

 

Κούρτη Ανδρέα

Στέφο Θωμά 

Κουτρουλιά  Γεώργιο

Ταμβακίδη  Αλέξανδρο 

Λαγούτη  Γεράσιμο

Τατούλη  Φράγγω (Φραντζέσκα)

Λάμπρου  Κωνσταντίνο 

Τζούτζι Εντέλα

Λέκκα  Παναγιώτη        

Τούντα Άγγελο

 

Χατζηβασίλογλου  Γεώργιο