ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ε.Ε.Α 2017 – 2018

Κατάλογος Διαιτητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  ο οποίος  καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 841/ 1980 (ΦΕΚ 208/ 10.9.1980) «Περί συστάσεως στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μονίμου διαιτησίας προς επίλυσιν διαφορών προερχομένων εξ’ εμπορικών πράξεων» ως τροποποιηθείς ισχύει και την αριθ. 174/01-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και που ισχύει για την διετία 2017-2018 :

 

Αρβανίτη Δημήτριο

Μάλλιο Θεόδωρο

Αυγέρη  Δημήτριο 

Μολώνη  Γρηγόριο 

Βαφειαδάκη  Ιωάννη

Μολώνη  Δημήτριο 

Γρέντζελο Νικόλαο

Μπακάλη  Νικόλαο

Γρυπάρη  Ελένη

Ντάβιο  Θεμιστοκλή  

Δημαρχιάδη Κλήμη

Οικονομάκου  Σοφία 

Δημοθεόδωρο  Αριστείδη 

Παξινό Ανάργυρο

Δημοθεόδωρο  Ιωάννη 

Πέππα  Παναγιώτη  

Ζηκόπουλο  Γεώργιο

Πρεζαλή Αρχόντω-Αικατερίνη

Καββαθά Γεώργιο

Πρινιανάκη Ελένη 

Καλαμπαλίκη  Ανδρέα

 

Καλδή-Σκοκέα  Στέλλα

 

Καραβία  Γεώργιο

Ρίζο  Βασίλειο  

Καραδήμα  Αθανάσιο

Σαξιώνη  Σταύρο 

Κογιουμτσή Νικόλαο 

 

Κολιό  Μιχήλ 

Σερελέα Μαρία 

Κοντούρη Χρηστάκη

Σιαμέτη Βασίλειο 

Κουράση Γεώργιο  

 

Κούρτη Ανδρέα

Στέφο Θωμά 

Κουτρουλιά  Γεώργιο

Ταμβακίδη  Αλέξανδρο 

Λαγούτη  Γεράσιμο

Τατούλη  Φράγγω (Φραντζέσκα)

 

Τζούτζι Εντέλα

Λέκκα  Παναγιώτη        

Τούντα Άγγελο

 

Χατζηβασίλογλου  Γεώργιο