ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε πως στην πύλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: www.eea.gr  παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή του e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ του Ε.Ε.Α., σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

•          Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

•          Υπηρεσίες προς όλους

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

Στις υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες περιλαμβάνεται: α) η έκδοση πιστοποιητικού μητρώου επιχειρήσεων (για κάθε νόμιμη χρήση), β) ο έλεγχος τόσο των στοιχείων που διατηρεί το Επιμελητήριο στα μητρώα του (γενικά στοιχεία εταιρίας, δραστηριότητες, μέλη), όσο και της καρτέλας με τις προηγούμενες πληρωμές του, γ) η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του μέλους (τηλέφωνα, e-mail),  (δ) η δωρεάν προβολή της επιχείρησής σας μέσω των αναζητήσεων του e-Επιμελητηρίου με την προσθήκη ενός logo και του προφίλ της, (ε) η πληρωμή συνδρομών μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (κάρτα συνδεμένης με λογαριασμό τραπέζης τύπου VISA, MASTER, MAESTRO, Diners Club, AMERICAN EXPRESS κλπ) και στ) η εύρεση του ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής (ΗΚΠ)  Dias Barcode, μέσω του οποίου μπορούν επίσης να εξοφληθούν οι οφειλές προς το Επιμελητήριο με τους ακόλουθους τρόπους: A) Με χρέωση λογαριασμού του μέλους στα καταστήματα  όλων των γνωστών τραπεζών πλην της ALPHA BANK, B) Μέσω της υπηρεσίας WEB BANKING κάθε μέλους-επιχείρησης ή Γ) Μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας PHONE BANKING.

Επισημαίνεται πως η διαδικασία πληρωμής με κάρτα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ είναι On Line Υπηρεσία, δηλαδή πλεονεκτεί έναντι της πληρωμής με ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής εξαιτίας του γεγονότος ότι ενημερώνεται αυτόματα το Μητρώο του Ε.Ε.Α. με την εξόφληση, με αποτέλεσμα κάθε μέλος  να μπορεί την ίδια στιγμή της πληρωμής να αναζητά άμεσα (πρακτικά μετά από 2-3 δευτερόλεπτα), από την καρτέλα Πιστοποιητικά το Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων, εφόσον το χρειάζεται ή να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση μέσω της αντίστοιχης καρτέλας. Διαφορετικά, δηλαδή εφόσον επιλεγεί η πληρωμή μέσω ηλεκτρονικού κωδικού, η ενημέρωση του μητρώου συντελείται μετά τις 12 το μεσημέρι της επόμενης από την πληρωμή εργάσιμης ημέρας και άρα η αντίστοιχη αναζήτηση Πιστοποιητικού ή η υποβολή αίτησης (Μεταβολής, Λύσης, Ενεργοποίησης ΚΑΔ, Λήψης Πιστοποιητικού Ιστορικού Μέλους κλπ), πρέπει να γίνεται τότε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εφαρμογή του e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ από 15/3/2014 δίνει τη δυνατότητα απευθείας αλλαγών στο μητρώο των εγγεγραμμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών του, επιπρόσθετα των παραπάνω αναφερόμενων υπηρεσιών – διευκολύνσεων, που αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Μεταβολές υπαρχόντων μελών
 • Διαγραφές των υπαρχόντων μελών

Η διαδικασία αλλαγής ή προσθήκης στοιχείων στο μητρώο ενός μέλους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας την κατάλληλη μορφή αίτησης μέσω της νέας καρτέλας  ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στις σχετικές οθόνες. Οι διαθέσιμες αιτήσεις είναι οι εξής:

Αιτήσεις για τροποποίηση στοιχείων της Επιχείρησης

 • Αίτηση τροποποίησης στοιχείων Επιχείρησης (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις)
 • Αίτηση πράξης προέγκρισης αλλαγής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Αίτηση λύσης Επιχείρησης (μόνο για επιχειρήσεις εταιρικής μορφής)

 

Αιτήσεις για ειδικά μητρώα ασφαλιστών

Οι υπηρεσίες, ανανέωση άδειας και συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και αίτηση προσθήκης νέου ειδικού μητρώου ασφαλιστών, είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιούνται στα γκισέ της κεντρικής υπηρεσίας και του παραρτήματος του επιμελητηρίου μας, λόγω της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 που πρέπει να συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το θέμα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.eea.gr στη θέση:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ < ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αιτήσεις Πιστοποιητικών

 • Πιστοποιητικό Μελών Εταιρειών (Ιστορικό)

 

Τα Πιστοποιητικά Μεταβολών (ιστορικού καταστατικών εταιρειών) για τις εταιρίες, είναι διαθέσιμα πλέον μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ.: www.businessportal.gr , βάσει του Ν. 4314/2014. Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό άρθρο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Ε.Α.  με τίτλο:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ 01/03/2015

 

Αίτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα

 • Γενική αίτηση
   

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μετά την αποστολή της αίτησης από τον αιτούντα, αποστέλλεται στο μέλος με ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής η αντίστοιχη της αίτησης χρέωση  (η χρέωση είναι ανάλογη αυτής που πραγματοποιείται στα γκισέ του Ε.Ε.Α.).  Κατόπιν της πιστοποίησης της πληρωμής από το σύστημα[1] , αποστέλλεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Ε.Ε.Α. , ηλεκτρονικό μήνυμα στον αιτούντα που τον ενημερώνει για τη δυνατότητα λήψης του επιθυμητού πιστοποιητικού, μέσω της καρτέλας Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά του ηλεκτρονικού λογαριασμού του στο e-Επιμελητήριο.

ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Από την αρχική σελίδα του αναβαθμισμένου ιστότοπου του Ε.Ε.Α. www.eea.gr πατάτε στο επόμενο εικονίδιο 

 

 

 

 

και  εμφανίζεται σε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα φυλλομετρητή (browser) του διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, η επόμενη οθόνη:

Εικόνα 1

Επιλέγοντας το «Μόνο για Μέλη του Επιμελητηρίου: Αίτηση απόδοσης κωδικού …»  συμπληρώνετε στην οθόνη που εμφανίζεται τα απαιτούμενα πεδία και πατώντας το  , λαμβάνετε στο e-mail σας τον κωδικό χρήσης PIN, ξοδεύοντας συνολικά μόλις 1-2 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας, κερδίζοντας όμως πολύ περισσότερο χρόνο από την αντίστοιχη αναμονή στο γκισέ!

 

Εικόνα 2

Εάν η διαδικασία ταυτοποίησης αποτύχει και δε σας αποσταλεί ο κωδικός εισόδου αυτόματα κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ίδια οθόνη.

 

Υπηρεσίες προς όλους

 

Στις υπηρεσίες προς όλους περιλαμβάνεται η δυνατότητα αίτησης προεγγραφής (νέο!) και αίτησης εγγραφής (νέο!) στο επιμελητήριο (Εικόνα 2) καθώς επίσης και της αναζήτησης επιχειρήσεων - μελών του Ε.Ε.Α (Εικόνα 3). από τρίτους, που αναζητούν συνεργασίες. Δεν χρειάζεται κανένα είδος εγγραφής και ο τρόπος αναζήτησης  γίνεται με «λέξεις - κλειδιά» από:  α) την περιγραφή της δραστηριότητας των μελών, β) τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ2008),  γ) την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο, δ) με Δήμο και ΚΑΔ και  ε) με συνδυασμό κριτηρίων.

Εικόνα 3

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα του Ε.Ε.Α. www.eea.gr πατώντας πάνω στο ακόλουθο εικονίδιο  ή μέσω της αντίστοιχης οθόνης του e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. (Εικόνα 4)

                                                                          Εικόνα 4

Προσοχή! Θυμηθείτε πως η αναζήτηση επιχειρήσεων γίνεται ταχύτερα μετά τις 15.00 το μεσημέρι που οι συναλλαγές του Μητρώου βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους.

 

Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής

 

Στο  ακόλουθο κείμενο και σύνδεσμο (http://www.eea.gr/gr/el/content/tropoi-pliromis-syndromon-eea) αναγράφονται οι συνεργαζόμενες τράπεζες με το Ε.Ε.Α. για όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

1.         Μέσω Διαδικτύου με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αποκτώντας δωρεάν online κωδικό πρόσβασης για το e-Επιμελητήριο, από τον ιστότοπο του Ε.Ε.Α.: http://www.eea.gr, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στην «Αίτηση απόδοσης κωδικού για τις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο», σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην 2η και στη 3η σελίδα του παρόντος κειμένου, στο κεφάλαιο: ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ (PIN) ΤΟΥ e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ 

2.         ‘Έχοντας στα χέρια σας την ταχυπληρωμή του τρέχοντος έτους , με τους παρακάτω τρόπους:

 • Σε οποιαδήποτε Ταχυδρομικό Κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ.
 • Χρησιμοποιώντας τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Πληρωμής  (αναγράφεται πάνω δεξιά στο    στέλεχος  «απόδειξη είσπραξης» της ταχυπληρωμής),  κάνοντας χρήση των παρακάτω διαθέσιμων δικτύων εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων τραπεζών που έχουν ενταχθεί στο Διατραπεζικό  Ηλεκτρονικό  Σύστημα Εξόφλησης υποχρεώσεων DIASDEBIT.

A) Με χρέωση λογαριασμού στα καταστήματα των τραπεζών:

ΕΘΝΙΚΗ, GENIKI, ATTICA BANK, PIRAEUS BANK, EUROBANK ERGASIAS,  , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ, ΣΥΝ/ΚΗ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ,  ΣΥΝ/ΚΗ ΔΡΑΜΑΣ,  ΣΥΝ/ΚΗ ΣΕΡΡΩΝ.    

Β) Μέσω WEB BANKING των τραπεζών:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK,  ATTICA BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, HSBC,  ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ, ΣΥΝ/ΚΗ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝ/ΚΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΣΥΝ/ΚΗ ΣΕΡΡΩΝ.

 Γ) Μέσω της υπηρεσίας PHONE BANKING των τραπεζών:

 EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ,  ALPHA BANK,  CITIBANK, ΣΥΝ/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, καθώς και μέσω της υπηρεσίας EasyPay της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

  

 


[1]  Προσοχή! Η πληρωμή μέσω των υπηρεσιών ΔΙΑΣ υπόκειται πιθανά σε πρόσθετη επιβάρυνση που ορίζεται από το τιμολόγιο της εκάστοτε τράπεζας και απαιτείται χρόνος τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας για να εμφανισθεί η πληρωμή στο σύστημα του Ε.Ε.Α. Ο χρήστης μελλοντικά θα έχει και τη δυνατότητα πληρωμής με χρήση κάρτας με τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται στην 3η παράγραφο της 1ης σελίδας του παρόντος κειμένου, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

      επιστροφή