ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (E.E.A.)  διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης, για εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους και εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (επιχειρήσεις με χαμηλή επικινδυνότητα) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50. Τα σεμινάρια αυτά, διάρκειας 10 ωρών, πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες  (5+5 ώρες).

 

Κόστος Συμμετοχής :

 32€  για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ε.Ε.Α. (έχουν εξοφλήσει συνδρομές και το 2016)

 50€  για τα μη μέλη του Ε.Ε.Α. καθώς και για τα μη ταμειακώς ενήμερα μέλη.

 

Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης παρακολούθησης σεμιναρίων κατά-ρτισης «Τεχνικών Ασφαλείας» πραγματοποιείται πατώντας εδώ, αφού πρώτα διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο: 

 

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Ε.Α. και η πληρωμή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής, με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

  • A) Με χρέωση λογαριασμού του μέλους σε καταστήματα τραπεζών,

  • B) μέσω της υπηρεσίας WEB BANKING κάθε μέλους -επιχείρησης ή

  • Γ) μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας PHONE BANKING.


    Πατήστε εδώ για να δείτε τα συνεργαζόμενα καταστήματα τραπεζών.

     

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα δίνονται από το Επιμελητήριο.           

Όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους έγκαιρα, προκειμένου το Επιμελητήριο να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Πληροφορίες:

Τηλ: 210 3608 760, 210 3390 594, 210 3380 238

 

Σχετικά Αρχεία