Σκοπός

Η «ΕΡΜΗΣ ΕΕΑ» είναι θυγατρική εταιρεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και έχει σκοπό την στήριξη του ΕΕΑ και των επαγγελματιών γενικότερα.

Μεταξύ των σκοπών της συμπεριλαμβάνονται κοινωφελείς, μελετητικοί, ερευνητικοί,
εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικοί σκοποί, η έκδοση ενημερωτικού υλικού αλλά, και, η δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής συνοχής για την γενικότερη αντιμετώπιση της φτώχειας και με προοπτική, μεταξύ των άλλων, την προστασία των μελών του Επιμελητηρίου σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη και διανομή κέρδους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία : Κωνσταντίνος Γαλάνης, email : hermes@atp.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 106 79 ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία: Τηλ. 210 3608760 Φαξ: 210 3608760 e-mail: hermes@atp.gr

http://www.hermeseea.gr/

 

 

Σχετικά Αρχεία