ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστημίου 44, 10679, Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας (+30) 210-3390594, (0030)+210-3380241
Fax: (+30) 210-3646392

http://www.promitheas-eea.gr/