Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία : Aλεξάνδρα Νταμπίκη, email : hermes@atp.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 106 79 ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία: Τηλ. 210 3608760 Φαξ: 210 3608760 e-mail: hermes@atp.gr

http://www.hermeseea.gr/