Χρήσιμα εργαλεία για υιοθέτηση Πρακτικών Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

 

 1. Εργαλείο υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οδηγός που βοηθά τον επιχειρηματία να κατανοήσει πως η επιχείρησή του επηρεάζει το περιβάλλον και πως μπορεί να υπολογίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα.
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 2012
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΕΣΕΕ(Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου )
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 2. Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εγχειρίδιο  που βοηθά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται και επιχειρούν σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 2009
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ /ΕΟΜΜΕΧ
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 3. Οδηγός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας​
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οδηγός που προσφέρει τη δυνατότητα να ενημερωθούν  οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις για τις μορφές της καινοτομίας, τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση ή την ανάπτυξή της, τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν για να μεθοδεύσουν ένα καινοτόμο εγχείρημα, καθώς και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησής του.
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 2008
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ/ ΕΟΜΜΕΧ
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 4. Οδηγός Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των ΜΜΕ και φιλικότερης λειτουργίας προς την πόλη –γειτονιά ​
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οδηγός που προβάλει και προωθεί Πρακτικές που μπορεί να επιφέρουν μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των ΜΜΕ​
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΕΒΕΑ
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 5. Γνωρίζετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ηλεκτρονικός οδηγός για το πώς θα βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΥΠΕΚΑ​
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 6. Οδηγός Καινοτομίας  για μικρές επιχειρήσεις
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  Σκοπός του οδηγού είναι να ενημερώσει σε θέματα που συνδέονται με την καινοτομία και την διαχείριση της και να αποτελέσει εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να εισάγουν διαδικασίες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να καινοτομήσουν
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 2013
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΙΜΕ  ΓΣΕΒΕΕ
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:  Πατήστε εδώ
   

 7. Εξοικονόμηση ενέργειας στα ξενοδοχεία
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τεχνική υποστήριξη στην τουριστική βιομηχανία με τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Παραδείγματα εφαρμογών σε τουριστικές μονάδες.
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 2004
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : ΚΑΠΕ (στο πλαίσιο του προγράμματος HOTEST/SAVE της Γεν. Δ/νσης για την Ενέργεια & τις Μεταφορές της Ε.Ε.).
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ
   

 8. Οδηγός Επιλογής Λαμπτήρα της Ε.Ε.
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 
  ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ:
  ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ : 
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Πατήστε εδώ

 

Σχετικά Αρχεία