Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενικά

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πράσινη επιχειρηματικότητα

 

Εξοικονόμηση και Ορθολογική χρήση Ενέργειας

 

Απόβλητα και Ανακύκλωση

 

Διαχείριση νερού

 

Πράσινες Προμήθειες  

  1. ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
  2. Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟΕΛΛΑΣ
  3. Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε.- QWays
  4. a Cert Α.Ε
  5. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων IRIS
  6. Έλεγχος -Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας GREEN CONTROL

 

Πράσινες μεταφορές  

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Συστήματα Διαχείρισης