ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεργάζεται με έγκριτο φοροτεχνικό γραφείο και προσφέρει δωρεάν συμβουλές στα μέλη του.

Ο φορολογικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παντελής βρίσκεται στα γραφεία του επιμελητηρίου, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος, κάθε Τρίτη & Τετάρτη από 12:00 έως 15:00.

Τα μέλη μας μπορούν επίσης να απευθύνουν γραπτά ερωτήματα στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τηλέφωνο επικοινωνίας στο e-mail : forologika@eea.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3380209, Τρίτη και Τετάρτη από 12.00' έως 15.00'

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σημειώνεται πως η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά φοροτεχνικούς ούτε διεκπεραιώνει φορολογικές υποθέσεις αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες  στα μέλη του επιμελητηρίου σε σχέση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και δίνει κατευθύνσεις για τους τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους.

  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3380209
 
  e-mail: forologika@eea.gr