Άρθρα με tag “Διαγωνισμός”

15/12/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι 23/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
15/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
15/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
15/12/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου του 2018 και ώρα 13:30.
14/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 24-01-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
12/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2017 και ώρα 14:00.
12/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/12/2017 και ώρα 14:00.
12/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
12/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
12/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
08/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
08/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
08/12/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 14:00.
08/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
07/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 31-12-17 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ.
07/12/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 19 Δεκ 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
05/12/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου του 2017 και ώρα 13:00.
05/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
01/12/2017
Για τις Μονάδες της Φρουράς Σαμοθράκης στο Στρατόπεδο "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ".
29/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
29/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 6/12/2017 και ώρα 14:00.
29/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
29/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
28/11/2017
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 3η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
28/11/2017
Για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.
28/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
27/11/2017
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
24/11/2017
Υποβολή προσφοράς κατόπιν ραντεβού, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως 06 Δεκ 2017 και ώρα 12:00.
Article_shadow