Άρθρα με tag “Διαγωνισμός”

20/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, στο 424 ΓΣΝΕ.
20/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, 24-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 20/4/2018 και ώρα 13:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 12/4/2018 και ώρα 13:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
16/03/2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00 μ.μ.
16/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
16/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 5/4/2018, στις 18:00.
16/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 05-04-2018 και ώρα 17:00.
12/03/2018
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
12/03/2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/ 3/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
09/03/2018
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/3/2018 στις 14:00.
09/03/2018
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πέμπτη 29-3-2018 στις 17:00.
08/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Μαρ 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
08/03/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00.
07/03/2018
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
07/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
07/03/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00.
07/03/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00.
07/03/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00.
07/03/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00.
06/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
06/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 22α Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ.
06/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
06/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
06/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
06/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
Article_shadow