Άρθρα με tag “Διαγωνισμός”

15/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
15/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
15/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 28 Νοεμβρίου 2018.
15/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
14/11/2018
Έναρξη διαπραγμάτευσης, από 30 Νοεμβρίου 2018, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας σας με τα αρμόδια Τμήματα.
14/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
14/11/2018
Υποβολή προσφορών έως 19 Δεκεμβρίου 2018.
13/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
13/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:30.
13/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:30.
13/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:30.
12/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.
12/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00.
12/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι 20 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.
12/11/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:30.
08/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
08/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
08/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
06/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
06/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
02/11/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
31/10/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 23/11/2018 και ώρα 10:00.
31/10/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
31/10/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
31/10/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 16/11/2018 και ώρα 17:00.
31/10/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 4/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Article_shadow