Άρθρα με tag “ΕΕΑ”

06/10/2017
Ο απολογισμός δράσης του Ε.Ε.Α. για την περίοδο 2012-2017, εμπεριέχει τις κύριες δράσεις τις Διοίκησης και τα γεγονότα που αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρή
27/09/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Μαΐου και Ιουνίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
20/07/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Δεκεμβρίου 2016, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
Article_shadow