Άρθρα με tag “ΕΕΑ”

29/06/2017
Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του ΕΕΑ
22/06/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
03/05/2017
Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Φεβρουαρίου 2017, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια »
Article_shadow