Άρθρα με tag “Τρόφιμα – Ποτά”

08/08/2018
Υποβολή προσφορών έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
03/08/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 6/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.
30/07/2018
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00.
30/07/2018
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00.
11/07/2018
Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.
20/06/2018
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.
02/05/2018
Κατάθεση του Φακέλου Συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι 15 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00.
Article_shadow