Άρθρα με tag “ΥΓΕΙΑ”

21/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30.
20/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
19/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
19/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
18/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
12/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
11/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
11/09/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
05/09/2018
Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
05/09/2018
Υποβολή έντυπων προσφορών έως Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00.
13/08/2018
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη 13-09-2018 και ώρα 14:00.
03/08/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 14/9/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
03/08/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 3/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
01/08/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 27/8/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
30/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.
11/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 16/7/2018 και ώρα 14:00.
10/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 24/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
09/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
06/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
28/06/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 30 Ιουλίου 2018.
26/06/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Article_shadow